NewSpeek

MUSEUMSKUSTODERNES KORSTOG

Del artiklen her:

Af André Rossmann

 

Berlingske har stillet sine spalter til rådighed for politisk korrekte pladderhumanister i museumsbranchen. Den ene har bandlyst ”negerdukker” fra en udstilling om Dansk Vestindien. Den anden promoverer budskabet om, at indvandringen fra Mellemøsten og Afrika ikke alene er uundgåelig, men ønskelig.

Den 6. marts har Berlingske bragt et interview med Karen Munk-Nielsen, som er daglig leder af Museum Vestsjælland i Holbæk. Karen Munk-Nielsen har bandlyst de sorte dukker af afrikanske slavebørn, som velhavende, hvide piger legede med i Danmarks kolonitid. Det er sket som led i museets permanente udstilling om forholdet mellem Vestsjælland og Dansk Vestindien i anledning af 100 års jubilæet for salget af øerne. Da betegnelsen ”negerdukker” ifølge Karen Munk-Nielsen ikke er politisk korrekt og kontroversiel, er dukkerne bandlyst fra den permanente udstilling. I stedet bliver de placeret i et separat ”refleksionsrum”, hvor gæsterne kan forholde sig til den problematiske fortid og reflektere over det forkastelige og racistiske menneskesyn, som dukkerne er udtryk for.

Læs også: BERLINGSKES LANGSOMME VENSTREDREJNING

Den 11. marts har museumsinspektør Jeanette Varberg fra Moesgaard Museum fået tildelt hele to sider i avisen til at promovere sin bog med titlen ”Mennesket har altid vandret”. Bogens overordnede hovedbudskab er, at folkevandringer, som har eksisteret i 70.000 år, er en naturlov, hvorfor Europa bør holde op med at holde flygtninge og migranter ude, for de bare finder en anden vej ind.

Lad os lige dvæle lidt ved Jeanette Varbergs postulater:

“Stram asyllovgivning og protektionistisk migrationspolitik vil ikke stoppe folkevandringen mod Europa, for det er menneskets natur at vandre – det har det gjort i 70.000 år, og intet har kunnet stoppe det.”

Forkert. At stoppe tilstrømningen af ikke-vestlige flygtninge og migranter til Europa er et spørgsmål om politisk vilje og logistik. Selv de største multikulturalister i EU kan se, at hvis en ukontrolleret tilstrømning fra Mellemøsten og Afrika fortsætter og bliver til permanent indvandring, vil det ende med et socialt og økonomisk sammenbrud. Den eneste løsning for EU er at oprette EU-finansierede modtagelseslejre i Afrika – og den er på vej.

Læs også: HVOR ER DET DOG FEDT

Næste postulat:

“Historien viser, at folkevandringer både har fortrængt de folk, de mødte på deres vej, men også at folk er blevet blandet sammen. Samtidig viser historien, at folk og samfund, der insisterer på at være statiske, forvitrer. Dynamiske samfund, der optager de nye forandringer, som folkevandringerne skaber, overlever derimod.”

Både korrekt og forkert. Det er ikke al indvandring, der bliver til demografisk og økonomisk gevinst. Det er korrekt, at indvandring fra Europa, Asien og Sydamerika har beriget og været en gevinst for en lang række lande som f. eks. USA, Canada og Australien. Muslimsk indvandring i Europa er derimod en voksende byrde og fare for den europæiske økonomi, kultur, sammenhængskraft og sikkerhed.

Varberg fortsætter:

“Indvandring og udvandring har altid været et vilkår. Intet samfund er forblevet statisk, og sådan bliver det heller ikke i fremtiden. Derfor er vi nødsaget til at indse, at vi ikke kan holde fast i det gamle. Vi skal tage det bedste fra den nye verden frem for at sætte os imod.”

Korrekt og forkert. Det er korrekt, at indvandring altid har været et vilkår, og at vi skal tage det bedste fra andre lande. Det er imidlertid absurd at påstå, at de flygtninge og migranter, der p.t. strømmer til Europa fra Mellemøsten og Afrika, udgør ”det bedste fra den nye verden”.

“Indvandring er uundgåelig.”

Korrekt. Indvandring er både uundgåelig og ønskelig, når der er tale om indvandrere, som erfaringsmæssigt har vilje og evne til at yde et bidrag til de lande, de slår sig ned i. Indvandring er ikke ønskelig, når det modsatte er tilfældet.

“Hvis der er håb, vil unge stærke mænd satse alt på at komme væk. Og der er mange af dem.”

Korrekt, at der er mange af dem. Forkert, at Europa har pligt til og ubegrænset kan absorbere alle de millioner i tredje verden, der måtte ønske at forbedre deres kår.

Berlingskes interview med Jeanette Varberg er endnu en illustration af den nye redaktionelle kurs, hvor avisen velvilligt stiller sine spalter til rådighed for velmenende blåøjede pladderhumanister, som er overbevist om, at de repræsenterer ”det absolut gode, moralske og medmenneskelige”.

Berlingskes redaktion trænger tydeligvis til et par timer i et ”refleksionsrum”, hvor man kan reflektere over, hvad det er, Berlingske lægger sine spalter til.

Læs også: HAR POLITIET STYR PÅ NOGET?

Del artiklen her:
Exit mobile version