MUNDBIND ELLER EJ?

Mundbind
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Sundhedsstyrelsen har udsendt en publikation om brug af mundbind i det offentlige rum:  

Brug af mundbind i det offentlige rum

Dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger –opdateret 29.10.20

Du orker næppe at læse alle 35 sider, men hop til s. 18, hvor fordele og ulemper gennemgås, og vurder om fordelene opvejer ulemperne.   

***

4. Fordele og ulemper ved brug af mundbind

I vurderinger vedrørende anbefalinger og krav om mundbind i det offentlige rum bør den forventede smitteforebyggende effekt, mulige skadesvirkninger, gener ved brug af mundbind og ressourceforbrug afvejes over for hinanden. Fordele og ulemper bør identificeres og inddrages i den samlede vurdering. I det følgende beskrives fordele og ulemper ved indførelser af anbefalinger om mundbind i det offentlige rum med udgangspunkt i WHOs anbefalinger af den 5. juni.  

Potentielle fordele

Der er følgende mulige fordele ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning: 

ïNedsætter risiko for smitte fra asymptomatiske og præsymptomatiske personer dvs. personer, der aktuelt ikke har symptomer.

ïReducerer stigmatisering af personer, der ønsker at bruge mundbind, da anvendelse af mundbind bliver mere almindeligt.

ïKan medvirke til, at befolkningen får en følelse af at kunne bidrage til at hindre smittespredning.

ïKan være en påmindelse om, at man skal efterleve smitteforebyggende tiltag, dvs. holde afstand, reducere kontakt, opretholde højt hygiejne, højt niveau af rengøring mv.

Potentielle ulemper

Der er følgende mulige ulemper ved at anbefale mundbind til den generelle befolkning: 

ïKan medføre en risiko for kontaktsmitte, hvis det ikke håndteres og anvendes korrekt, dvs hvis det berøres under brug eller hvis det tages af og på uden håndvask eller afspritning. Særligt hos børn, er der en øget risiko for at det bruges forkert 

ïKan medføre risiko for smitte, hvis det ikke udskiftes, når det er fugtigt eller forurenet idet, at det kan påvirke filtreringsgraden og evnen til at beskytte bæreren.

ïKan give gener som hovedpine, åndedrætsproblemer, udslæt, sår og allergiske reaktioner ved langvarig brug.

ïKan være ubehageligt at have på, og kan medføre et generelt ubehag, og følelse af kvælningsfornemmels. Særligt i varme og fugtige miljøer kan der opstå ubehag.

ïKan påvirke kommunikationsmulighederne, og gøre det sværere at kommunikere klart og tydeligt. Dette er en væsentlig gene for personer, som har høre-eller talevanskeligheder. 

ïKan medføre falsk tryghed og resultere i en lavere efterlevelse af øvrige og mere effektive tiltag til forebyggelse af smittespredning.

ïKan medføre affaldsproblemer efter brug, især på offentlige steder, hvor det kan smides på gade, efterlades i tog eller skraldespande, hvor det ikke afskærmes ordentligt.

ïVisse personer kan have flere gener og vanskeligheder ved at anvende mundbindet korrekt. 

Det skal bemærkes, at de ovenfor beskrevne fordele og ulemper ikke er dokumenteret. 36World Health Organization. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. Interim guidance. 5. juni 2020

Andre ulemper, der skal inddrages i en vurdering om at anbefale brug af mundbind er, at det for nogle befolkningsgrupper kan føre til flere gener end hos andre befolkningsgrupper. Mundbind medfører øgede omkostninger for den enkelte, og det er derfor væsentligt at sikre, at alle har adgang, så der ikke opstår en social skævhed i forhold til, hvem der har mulighed for at efterleve anbefalinger og krav. 

Ved indførelser af anbefalinger og krav om mundbind vil forbruget stige, og der vil potentiel kunne opstå udfordringer med forsyning, der vil skulle håndteret nationalt. Ligeledes, kan det øgede forbrug medføre affaldsproblemer og miljømæssige udfordringer, hvis de ikke håndteres korrekt efter brug. 

Flere lande, der har indført krav til mundbind i det offentlige rum har oplevet modstand fra visse grupperinger i befolkningen, der også kan forankre sig i forhold til anden smitteforebyggende adfærd. Modstanden opstår typisk, hvis myndighederne ikke er transparente i sine anbefalinger, eller det faglige grundlag for anbefalingerne ikke er tydeligt.

*** 

Del artiklen her: