Mediestøtte s23pkt33c

Mediestøtte s23pkt33c

(FNs aftale om langt mere åbne grænser, Global compact for migration, indeholder også retningslinjer for pressen, der fremadrettet skal reguleres efter FNs standarder)