LØGNEN OM AT CO2 SKABER GLOBAL OPVARMNING

JohannesK
Del artiklen her:

Af Jette Anne-Marie Hansen, mag.art, forfatter. 

[NewSpeek har fået tilladelse til at bringe nedenstående tekst tidligere bragt på Facebook. NewSpeek har indsat mellemrubrikker og afsnit for at lette læsningen på skærmen]

*** 

Det ER ikke sandt, at CO2 skaber global opvarmning! Men det er formentlig elitens mest succesfulde hoax til dato. 

Jeg vil tro, at der er flere, der har gennemskuet corona-bedraget og de morderiske vacciner [de nødgodkendte eksperimentelle injektioner] end der har gennemskuet løgnen om, at CO2 skaber global opvarmning.

Det lyder da også plausibelt: 

I millioner af år har enorme mænger af CO2 ligget bundet i de fossile brændstoffer, og nu henter vi mennesker dem op af jorden og brænder dem af i hastigt stigende tempo, hvorved CO2en bliver frigivet til atmosfæren.

Hele rationalet ligger lige til højrebenet

Det forekommer logisk, at al denne CO2 kunne lægge sig som et tæppe omkring jorden og forhindre den i at komme af med varmen – hvorved temperaturerne stiger.

Lige så indlysende forekommer det, at de usympatiske storkapitalister i olieindustrien må have enorme interesser i at undertrykke denne viden og fastholde samfundene i deres afhængighed af fossile brændstoffer. 

Derfor er der god grund til at se med mistænksomhed på eventuelle forskere, der måtte hævde at CO2 IKKE skaber global opvarmning. Mægtige kapitalkræfter har jo en interesse i at denne påstand bliver fremført.
Og penge kan, som vi ved, købe alt. Også forskere. 

Hele rationalet ligger lige til højrebenet – især for de gode, progressivt indstillede humanister. Men de fleste mennesker ved egentlig godt, at vi bliver svigtet af kapitalisterne. 

De ved godt, at kapitalens interesser og hensynet til almenvellet ofte står i modsætning til hinanden. 

De ved at industrien gerne sviner og forurener, hvis den kan komme afsted med det, og uden de store moralske kvaler tilsætter mindre heldige ting til fødevarerne, hvis det øger holdbarheden eller giver en flot farve. 

Regnskovene må gerne ryge til gengæld for at få solgt nogle teaktræ-kaffeborde – eller ja, udvinde olie til stort uheld for miljøet. Hvorfor skulle de ikke også gøre, hvad der stod i deres magt for at vi fortsat brændte fossile brændstoffer af, selv om det ville medføre global opvarmning?

I det hele taget er det jo slet ikke til at se, at nogen skulle få noget ud af at lyve om det! Desuden kan man læse og høre om det alle vegne i medierne, hvor det bliver gentaget i det uendelige eller bare taget for en kendsgerning, imens det intenst diskuteres, hvor kort tid vi har tilbage at handle i, hvis det ikke skal blive for sent – illustreret med fotos af smeltende gletchere og kæmpestore skovbrande. 

Ethvert vejrfænomen fortolkes som et udslag af den globale opvarmning. Også selv om det skulle blive et køligt forår og en kold vinter. Vi ved jo, at den globale opvarmning giver atypisk vejrlig. 

Og derfor er folk kommet til at tro fuldt og fast på, at det passer, at CO2 skaber global opvarmning. Hvis nogen siger det modsatte, må det betyde, at de er i storkapitalens sold. 

Det er lykkedes at skabe en kæmpestor problembevidsthed omkring CO2-udledning og global opvarmning

Det er med andre ord lykkedes at skabe en kæmpestor problembevidsthed i befolkningen omkring CO2-udledning og global opvarmning. Dét er alle enige om, at det er bydende nødvendigt at gøre noget ved. Folket råber og skriger på grønne afgifter på alt fra bilkørsel og flyveture over elforbrug til hakket oksekød. 

Den enkeltes ret til CO2-udledning forlanges rationeret med et raseri som udkæmpede man en frihedskamp. Det går ikke op for folk, at de efterspørger deres egen fattigdom, og at de meget hurtigt kan blive den sidste generation, der har set verden og prøvet at være i andre lande, end det, de selv bor i. 

Så passer det, at ingen har interesse i at lyve om, at CO2 skaber global opvarmning? (Altså bortset fra at enhver forsker, der ønsker at få bevilliget penge nu om dage, hellere må formulere et projekt, der hviler på den implicitte anerkendelse af global opvarmning, og at ingen forsker, der ønsker at være en del af det gode selskab, bør give sig til højlydt at benægte global opvarmning). 

Det samfund eliten ønsker vi skal have i fremtiden 

Det kommer jo i virkeligheden an på, hvilket samfund eliten [Mr. Global] ønsker, vi skal have i fremtiden. Vi må ikke glemme, at det i årtierne med neoliberalisme er lykkedes for den berømte ene procent at komme til i bogstaveligste forstand at eje hele verden med alle dens ressourcer. 

Vi er så vant til at tænke at kapitalbesidderenes primære motiv er profit og flere penge. Og derfor ser de gerne, at folk forbruger løs, så de kan berige sig ved at sælge varer til dem. Ja, sådan HAR det været! Men hvad så, når først det er lykkedes for dem at komme til at eje alting? Så forsvinder profitmotivet i virkeligheden. Så får man et andet motiv: At holde fast på det, man ejer. 

Befolkningerne skal forbruge så lidt som muligt

I sådan en verden kan det godt være et motiv, at befolkningerne skal forbruge så lidt som muligt. Og vi ved fra 2030-planen, som alverdens regeringer har tilsluttet sig, at det netop er meningen at affolke landområderne, holde folk væk fra naturen, som de bare nedslider med deres renden rundt, og klumpe dem sammen på så lidt plads som muligt i mega-smartcities. 

Her vil den enkeltes CO2-fodspor (dvs forbrug) nemt kunne rationeres og administreres digitalt fra centralt hold. Det hele serveret under betegnelsen “bæredygtighed” og “bæredygtig udvikling”. 

Når alt kommer til alt, findes der så nogen bedre måde at beskytte naturen på, end ved at holde menneskene væk fra den?  

Når man ser den plan for fremtidens samfund, bliver det ganske tydeligt at den CO2-fri livsstil med ingen bilkørsel og ingen flyveture, rationering af el, varme og varmt vand og insekter eller plantebaseret fars til middagsmad i stedet for bøfferne og det hakkede oksekød, passer elitens planer med os som fod i hose. Og det ville passe dem helt fantastisk godt at lyve om, at CO2 skaber global opvarmning. For så forlanger vi det ovenikøbet selv.

Her kommer i hvert fald en video med et foredrag af professor emeritus og dr.scient. Johannes Krüger, som med stor klarhed gennemhuller løgnen om, at CO2 skaber global opvarmning. 

God fornøjelse!

Del artiklen her: