LEVEALDER

Hands
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.


Forskellen i gennemsnitslevealder mellem mænd og kvinder i Danmark er p.t. 4 år. Det er lidt mindre end for halvtreds år siden, da forskellen var 4½ år.
Man har ikke nogen præcis forklaring på, at kvinder lever længere end mænd. Der kan tænkes at være en biologisk forskel, eller det kan have at gøre med, at mænd går sjældnere til læge end kvinder gør.
Blandt spædbørn har drenge større dødelighed en piger. Men hvis man ser bort fra det, så viser  befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik at omkring 1926/30 var der næsten ingen forskel i middellevealder mellem mænd og kvinder efter at spædbørnsdødeligheden var overstået. Men både midt i 1800-tallet (1850´erne) og sidst i 1900-tallet (1997/98) ser man at forskellen i middellevealder især skyldes at mænd over 50 har større dødelighed end kvinder.
Der er lavet flere undersøgelsen af levealderen for munke og nonner, og den viser at de lever omtrent lige længe – dvs. at hvis mennesker lever et roligt liv uden stress, så har mænd og kvinder nogenlunde samme levealder. Det tyder på, at forskellen ikke har en biologisk forklaring, men derimod har at gøre med livsførelsen, og måske især med stress.

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/middellevetid

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=4576&sid=bef150
(se side 32)

https://www.researchgate.net/publication/4916967_Causes_of_Male_Excess_Mortality_Insights_from_Cloistered_Populations

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12183972

Del artiklen her: