LAD DIG IKKE SKRÆMME

Fear
Del artiklen her:

Af dr. tech. Lars Bern – anthropocene

Oversat fra svensk af Erik Refner, senior. 

Ærkeskurken Lex Luthor i den gamle tegneserie Superman havde den ide, at jo mere skræk, man kan sætte i folk, desto større bliver udbyttet. 

Vor tids ærkeskurke er det oligarki, som består af et par hundrede hyper-velhavende familier og personer, der i efterkrigstiden gradvist har grebet magten over hele den vestlige verden. Disse mennesker bruger nøjagtig samme strategi, som Lex Luthor lærte dem. 

I dag kan vi se tilbage på, hvordan oligarkiet under den såkaldt kolde krig brugte Sovjetunionen til at skræmme os og dermed retfærdiggjorde den eskalerede oprustning, som bragte enorme indtægter til de oligarkejede våbenindustrier. Allerede i 1961 advarede Amerikas afgående præsident om deres voksende magt. *

Da krigspropagandaens skræmmeeffekt begyndte at svinde, lavede de via deres kontrol over medierne den såkaldte ”klima-katastrofe”. Oligarkerne opnåede hermed, at hidtil usete summer blev anvendt på totalt destruktive og meningsløse klima-investeringer, hvilket atter gav dem nye lettjente milliard-indtægter. 

Da ingen af disse ”erklærede klima-katastrofer” materialiserede sig, men udviklingen derimod gik imod en bedre og stadig mere grøn verden, var de nødt til at finde på noget nyt for at holde gang i din frygt og deres pengestrøm.

Meget belejligt arrangerede man spredningen af en influenzavirus, der ved hjælp af nye definitioner kunne udpeges som en pandemi, der via oligarkernes medier blev blæst op til en hidtil uset livstruende fare. 

Epidemien var ikke mere alvorlig end flere tidligere influenzaepidemier i efterkrigstiden. For at kunne fremvise mængder af skræmmende dødsfald til deres medier, sørgede de derfor for, at læger ikke fik lov til at anvende billige og lettilgængelige lægemidler, som kunne kurere influenza. Frygten tog fart igen, og politikermarionetterne begyndte atter at øse ud af skattemilliarderne, som helt planmæssigt landede i oligarkiets lommer.

Men nu begynder folk at gennemskue hele influenzakampagnen og de stort set ineffektive og farlige mRNA-præparater indkøbt for tusindvis af milliarder, som man har fået politikermarionetterne til at påtvinge borgerne.  

Rædslen aftager. Hvad gør man så? Jo, så graver man den gamle kolde krig op – naturligvis. 

Oligarkernes organisation til at sælge våben kaldt NATO mobiliseres til at provokere Rusland, og russerne reagerer med at sætte foden ned. Russofobien vækkes til live, og våbenkontrakterne begynder atter at rulle ind til oligarkernes våbenindustrier. Sverige køber et værdiløst umoderne amerikansk luftforsvarssystem for titusindvis af milliarder.

Tja, sådan fortsætter det, alt imens oligarkerne hele tiden rykker deres magtpositioner fremad. 

Disse har samlet deres enorme økonomiske ressourcer i tre foretagender ved navn Blackrock, Vanguard og State Street. Disse foretagender er sammenkædet i et indviklet krydsejerskab, der effektivt skjuler hyper-milliardærerne, som ligger bag. De er de største ejere af Stockholm-børsen og af stort set alle vestlige globale virksomheder inden for så forskellige industrier som våben, lægemidler, fødevarer, energi, transport, infrastruktur, medier, sociale medier m.fl. 

Hvis du troede på en fri kapitalistisk markedsøkonomi med fri konkurrence, så kan du godt tro om igen. 

Det vestlige oligarki har opbygget en privatejet planøkonomi baseret på monopoler og oligopoler med globale magtambitioner. Og nu begynder man at føle sig så sikker i sadlen, at man begynder at indføre censur og undertrykke anderledes tænkende – alt sammen i god diktaturstil. Undersøgende journalister spærres inde uden rettergang.

Det som står i vejen for oligarkiets verdensherredømme er regimer i visse lande, som ikke har fulgt trop og ikke har underkastet sig. Er disse regimer tilstrækkeligt svage, har oligarkerne bombet landene sønder og sammen med sin egen krigsmagt – den amerikanske, som man helt kontrollerer.   

Dog er der to lande, som endnu ikke er berørt – Rusland og Kina.

Dette – kære venner – er den dystre baggrund for, hvorfor vi befinder os dér, hvor vi er i dag.  

Mit råd til jer alle er, lad dig IKKE skræmme, for hvis du gør, går du oligarkiets ærinde. Modstå al den propaganda, der pumpes ud, og hjælp til med at sprede bevidstheden om, hvad magthaverne har gang i, ellers mister du din frihed. 

Lars Bern 

***

* Oversætterens tilføjelser: 

I 1961 holdt daværende præsident Dwight D. Eisenhower sin afskedstale til det amerikanske folk. Det var en advarsel til dem om det militære-industrielle-kompleks’ stadigt voksende magt og indflydelse. Uddrag af talen findes som video her og i sin helhed som tekst her. 

Samme år leverede den nye præsident – John F. Kennedy – sin berømte Waldorf-Astoria-tale, hvori han advarede amerikanerne om skyggeregeringers og de hemmelige selskabers (læs oligarkiets) enorme magt. 

Talen findes som video her og i transskriberet form her. 

Desværre ser det ud til, at JFK’s tale til den forsamlede verdenspresse er faldet for døve ører eller begravet under den tunge byrde af bestikkelsespenge. 

Har du vanskeligt ved at forestille dig, at nogle kan have så stor en magt, at de kan skræmme en hel verden med en pjat-virus, kunne du måske stille dig selv spørgsmålet: 

Hvem har en så stor magt, og hvem føler, at denne deres magt er i fare, så de ser sig ”nødsaget” til at finansiere mordet på en præsident, en præsidentkandidat og en sort religiøs leder? 

Del artiklen her: