NewSpeek

KILL THE MESSENGER – MISSION ACCOMPLISHED

PerJonatan
Del artiklen her:

Af Flemming Møller.

Kære Peer Brændgaard,

Tillykke med fødselsdagen den 14. maj og med, at du nu åbenbart er en af statens og dermed DR’s store fjender.

Hvis der under corona-krisen er blevet afsløret noget omkring statsmediet DR er det, at dette indflydelsesrige statsmedie på ingen måde dækkede corona-krisen fair, hvorfor DR i stedet har været og stadigvæk er forudindtaget og fordomsfuld. Det til trods for de faktuelle data og objektive fund, der ligger til grund for en velbegrundet corona-skepsis, som burde have fået ALLE op af stolene.

Konsekvenserne er derfor, at trods de oplysninger, der er kommet frem internationalt, har stort set kun mindre uafhængige medier uden økonomiske og politiske særinteresser formået at stille de rigtige spørgsmål. Her har man nemlig ikke “glemt” journalistiske dyder om uafhængighed og vedholdende dækning af selv stærkt ubehagelige emner, trods det smertelige i at beskæftige sig med dette.

I en tid med til stadighed evig strøm af utallige fordummende underholdnings- og quizshows samt boligindretnings- og bageprogrammer, er det ikke nemt at få opmærksomhed i den brede del af befolkningen. For hvorfor skal man som borger beskæftige sig med en forfærdelig verden fuld af fortielser, manipulation og sammensværgelser, når man i stedet kan befinde sig i en art søvngængertilstand af overfladisk virkelighedsflugt?

Her har DR på “fornemste vis”, som var det et gammelt sovjet-russisk statsmedie, i praksis styret, hvad befolkningen skulle få indsigt i og ikke mindst IKKE indsigt i under hele corona-krisen.

Modsat har du, Peer Brændgaard, stået fast og derfor skilt dig ud fra masserne af ikke-indsigt, som var det i H. C. Andersens ‘Kejserens nye klæder’. Du har utrætteligt – nogle gange med større held end andre – formået at stille yderst relevante spørgsmål om stort og småt og derfor også om de mulige langsigtede konsekvenser af corona-krisen. Dit motiv er tydeligvis at søge sandheden og derefter at give befolkningen mulighed for selv at tage stilling.

I forhold til corona-krisen har DR derimod sat en ære i at udlægge teksten fragmenteret og med store undladelser, så befolkningen ikke kunne risikere at blive i stand til tænke og ikke mindst konkludere selv.

Det er aldrig en gratis omgang at agere som i ’Kejserens nye klæder’

Som det sikkert er de fleste bekendt, er det aldrig en gratis omgang at agere som i ‘Kejserens nye klæder’. Dine tanker og skriverier har da også medført, at man fra forskellige sider har ønsket at få skabt et latterliggørelses-narrativ omkring din person og dermed virke i bred forstand.

Et godt eksempel på dette, er hvad statsmediet DR kom frem med d. 13. maj i satireprogrammet Tæt på sandheden med Jonatan Spang: Banko unchained.

Her gør DR de første ca. 6 minutter et særdeles ihærdigt forsøg på en begå et karaktermord på dig, i håbet om dermed at fjerne enhver form for troværdighed hos dig i fremtiden, så mange ellers yderst relevante spørgsmål i forhold til følgerne af corona-krisen helt automatisk fra store dele af befolkningen vil blive fejet af bordet som grundløse spekulationer og vanvid.

Man kan sige, at med DR-forsøget på at begå karaktermord på personer som Peer Brændgaard, har offentligheden fået syn for sagen, for hvorfor bruge så meget tid på en lille borger, hvis denne ikke netop har fat i noget rigtigt, som ikke er ønskværdigt at få frem i offentligheden?

Inden for området satire skal der naturligvis være vide rammer for fortolkning og fordrejning med henblik på at gøre et givent emne sjovt. Problemet med indslaget er dog, at man her tager flere “geværgreb”, som umiddelbart virker sjove og latterlige for den uindviede, der ikke har sat sig indgående ind i corona-narrativet.

   Det gælder desværre for langt den største del af befolkningen, som enten ikke har haft tid, overskud eller evner til at sætte sig ind i, hvorfor de blot sidder tilbage ganske uvidende og griner af budbringeren. Mission accomplished.

Det tragikomiske er, at netop du hele tiden har været bevidst om og derfor debatteret faren ved at beskæftige sig med emner såsom eksempelvis flad jord: Flad Jord er centralt i den psykologiske krig.  Disse ret beset vanvittige emner kan skade budbringeren af andre langt mere relevante og lødige temaer som fx førnævnte corona-krise.

‘Tæt på sandheden’-indslaget bliver ikke bedre af, at man ganske groft via den såkaldte sokkedukke udtrykker: “Du ligner Mimi Jacobsen”, med dermed klare referencer til dengang Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs på direkte TV sammenlignede Mimi Jacobsen med Adolf Hitler. Endskønt der findes få gode takter af DR’s egen mediekritik i indslaget med Jonatan Spang – med henvisning til bl.a. at have hånden op bagi og derfor at være styret – er og bliver det overordnede billede og derfor konklusion, at vi har at gøre med et raffineret forsøg på et karaktermord af dig som en videbegærlig, oprigtig medborger.

I slutningen af indslaget kan man se en badebold hoppe ind i billedet, samtidigt med der kommer en tekst frem som ikke bare er tæt på sandheden – men derimod intet mindre end DEN SKINBARLIGE SANDHED.

Hvis man overhovedet kan sige noget positivt om indslaget er det, at nu kan den del af befolkningen, der rent faktisk har taget aktiv stilling gennem indgående research, gisne om, at store dele af det politiske establishment på de interne linjer formodentlig er skræmte over de tal, der er til rådighed i forhold til anvendelsen af de dengang nødgodkendte mRNA corona-“vacciner”.
Dokumentationen i forhold til udviklingen af utallige uhensigtsmæssige sundhedsmæssige konsekvenser hos en række af dem, der tog “vaccinerne”, er uomtvistelig – også selv om direktøren fra Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, har fremsat utallige ytringer om, at corona-“vaccinerne” var det sikre, effektive super-våben til gavn for udsatte og sårbare medborgere.

Som dokumentation på, at det fremkomne i ‘Tæt på sandheden’ er usandt, kan man blot orientere sig i nedenstående tre kilder / links i forhold til godkendelsesproceduren af de dengang nødgodkendte mRNA corona-vacciner, og ikke mindst i, hvad uafhængige forskere har påvist i mikroskoper i de såkaldte “vacciner”.

Så ikke bare et STORT tillykke med fødselsdagen, Peer Brændgaard, men også med at du åbenbart vurderes til at være så dygtig, at du udgør en trussel og derfor for enhver pris skal bekæmpes for borgernes egne skattepenge gennem statsmediet DR, der ene og alene eksisterer takket være tvangslicensens milliarder.

Jeg håber, at en eller flere vil tage initiativ til at anmelde DR til Radio- og tv-nævnet med henvisning til bl.a. ovenstående.

***

Kilder:

The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – PDF https://www.canadiancovidcarealliance.org/media/the-pfizer-inoculations-for-covid-19-more-harm-than-good/

Partikler i Pfizer vaccinen – Dr. Erik Enby https://www.bitchute.com/video/Bq40S9zyj1TE/

German Doctors find ‘Astonishing’ Impurities in Covid Vaccine https://rumble.com/vs6i00-german-doctors-find-astonishing-impurities-in-covid-vaccine.html

Del artiklen her:
Exit mobile version