NewSpeek

KAN STALKING VIRKELIG GIVE OVER 17 MILLIONER ÅRS FÆNGSEL?

Prison
Del artiklen her:

Af Lene Bang.

Sendt til:

Social- og boligstyrelsen
Statsadvokaten for særlig kriminalitet,
Justitsministeriet

Skal vi lige blive enige om, at regler gælder for alle? Man må ikke ligge og gemme sig bag en hæk og lure ind af nogens vindue. Her kan man melde vedkommende til politiet for stalking, som kan give 3 års fængsel. Stalking defineres af Dansk Stalking Center som følger:

Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, fx i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde.

Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved fx at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende.

Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang.

https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/enigt-folketing…

Hvad med staten, som stalker befolkningen
Loven om stalking er en ganske udmærket lov, der beskytter privatlivets fred. Godt tænkt af Nick Hækkerup, som stillede lovforslaget:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2600
https://sbst.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold/typer-af-vold/…

Men hvad med staten, som stalker befolkningen 24/7. Det bliver man da også nødt til at anmelde, hvis loven skal overholdes. Her er nogle eksempler på, hvordan staten, som egentlig bare skulle administrere vores samfund til fælles bedste, nu stalker den befolkning, der lønner dem:

Stalking via din telefon, så staten ved, hvem du ringer til, og hvad man snakker om (ulovlig logning)
https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/ts8oi9/ulovlig_logning…

Stalking gennem dit betalingsmiddel, når man bruger kort, så staten kan følge med i, hvad du køber og gennem det ”frivillige”, men de facto uundgåelige Mit-ID, som kan straffe dig ved at lukke for din konto, hvis du ikke makker ret. En konstant, utryghedsskabende trussel.

Stalking via smart-meter så man kan se, hvornår folk er hjemme og bruger strøm:
https://www.prosa.dk/artikel/smart-grid-overvaager-din-smarte-elmaaler-dig

Stalking via overvågning i det offentlige rum af tusindvis af kameraer, som sladrer om enhver bevægelse:
https://www.etik.dk/overv%C3%A5gning/din-f%C3%A6rden-bliver-registreret…

Staking med videresalg af ens sundhedsdata og omkring deltagelse i, eller undladelse af deltagelse i udvalgte medicinske eksperimenter:
https://www.denoffentlige.dk/bloggere/thomas-birk-kristiansen-1/din-dna-til-salg…

Stalking i form af manglende sikkerhed ved digital infrastruktur:
https://www.altinget.dk/digital/artikel/statsrevisorerne-it-sikkerhed-i-staten…

Samtidig overtræder staten også groft loven om æreskrænkelse:
https://danskelove.dk/straffeloven/267 og https://danskelove.dk/straffeloven/268

Staten er utryghedsskabende
Staten er utryghedsskabende og ærekrænkende overfor en stor del af landets borgere, ved at misbruge sin magt til at give dem øgenavne, udskamme dem offentligt, give dem psykiske diagnoser, anklage dem for at være under indflydelse fra fremmede magter og censurere dem, hvis de ikke er 100% enige i statens udmeldinger.

Når man stalker hele Danmarks befolkning på 5.94l.388, og ganger med de 3 år, som er den maksimale straf for stalking, så giver det 17.824.164 år. Det svarer til, at hvis man skulle løslade folk i dag, så skulle de have været indsat i den miocæne epoke (dengang Antarktis efterhånden blev isdækket og det eustatiske havniveau faldt, så der blev dannet land mellem Afrika, Europa og Asien). Nu er det jo svært at forestille sig, at de skulle være blevet indsat dengang de første menneskeaber, proconsul, dukkede op i Afrika. Det er sandelig mange år siden, men straffen skal jo stå mål med forbrydelsen.

Her må vi have udvidet fængslerne, for der bliver trængsel. Alle, der har vedtaget loven samtidig med, at de selv overtræder den, samt de mange, der har medvirket til at overtræde den, står jo til 3 års fængsel pr. person, de har forbrudt sig imod. Er politiet klar til, at alle danskere anmelder staten for stalking og ærekrænkelse?
I betragtning af, at det er hele Danmarks befolkning, der bliver krænket, behøver man kun at behandle sagen principielt, ellers vil det også tage for lang tid, da der kun er afsat midler til at behandle 120 sager om året. I så fald skulle man jo dividere de 17.824.164 år med 120 sager om året. Dermed ville der gå 148.534,7 år, før sagerne var afgjort.

Det er om muligt endnu længere, end det vil tage at få Julian Assange for en domstol, og det kan vi jo selvfølgelig ikke vente på. Men sagen er enkel, for hvis man stalker nogen, kan det give op til 3 års fængsel, og når der først er præcedens og forbrydelsen er præcis den samme, sparer vi en masse ressourcer for vores i forvejen belastede samfund.

Det giver naturligvis en voldsom belastning af fængselsvæsenet, hvor alene regningen til vand og brød bliver astronomisk. Det bliver dyrt for den lille del af befolkningen, der ikke har været involveret, men heldigvis har man jo indført frivillig, aktiv dødshjælp til, hvis nogen bliver trætte af forholdene i fængslerne.

Med venlig hilsen
Lene Bang

***

[NewSpeek har indsat et par mellemrubrikker]

Del artiklen her:
Exit mobile version