JURAPROFESSOR: PINLIGT MED EN STATSMINISTER, DER IKKE HAR LÆST GRUNDLOVEN

(Foto: Lars Løkke Rasmussen (V))

Lars Løkke Rasmussen tager munden for fuld, når han siger, at muslimer har religionsfrihed i Danmark.

Kommentar af Ole Hasselbalch, juraprofessor

I TV 2 News’ Presselogen (8/10 2017) optrådte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Han henviste til, at muslimer ifølge Grundloven har religionsfrihed her i landet.

Ifølge Grundlovens § 4 er statsreligionen den luthersk/evangeliske folkekirke. Denne virker på grundlag af den Augsburgske Trosbekendelse. Forholdet specielt til islam er specifikt taget op her, idet trosbekendelsen udtrykkeligt fordømmer ”muhamedanerne og alle deres lige.” I præsteløftet, som efter loven skal aflægges inden udnævnelsen til præst, forpligter man sig til at ”bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”.

I Grundlovens § 67 siges endvidere, at ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Der tales altså om ”Gud” og ikke om Allah.

Muslimerne nyder de politiske frihedsrettigheder, Grundloven hjemler. Men de er ikke omfattet af dens regler om religionsfriheden.

Statsminisiteren bør genlæse Grundloven, inden han en anden gang gengiver indvandringslobbyens referat af den.

(Titelblad, Augsburgske Trosbekendelse)