NewSpeek

JAMES ROGUSKI: STOP WHO

StopTheWHO
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

NewSpeek vælger at give James Roguski nok et selvstændigt opslag, fordi han er en af dem, der har bedst kendskab til WHO’s (læs: World Hell Organisation) planer om verdenskontrol. 

Introen til hans seneste bidrag lyder: 

The WHO is attempting to negotiate away the sovereignty of the 194 member nations along two separate, but parallel tracks. Everyone on earth needs to pay attention RIGHT NOW, before it is too late. 

Altså: WHO forsøger at bortforhandle 194 medlemsnationers suverænitet ad to adskilte, men parallelle spor. Enhver på jorden er nødt til at være opmærksom LIGE NU, før det er for sent. 

***  

Del artiklen her:
Exit mobile version