IDENTITETSPOLITIK ER DET NYE SORT – OG DET RENE VANVID

HordernesHærden
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Journalist, forfatter og redaktør Douglas Murray fik sit internationale gennembrud med bogen ”Europas undergang” (2017), hvor den igangværende befolkningsudskiftning i Europa var et hovedemne. Nu er han aktuel igen med en ny bestseller: ”The Madness of Crowds – Gender, Race, Identity”. I denne omgang drejer det sig om den omsiggribende identitetspolitik, og bogen er lykkeligvis blevet hurtigt oversat til dansk på Forlaget Ellekærs initiativ med den sigende titel ”Hordernes hærgen”.

Seksualitet, køn, teknologi og race
Heri sætter Murray sig for at undersøge nogle af det 21. århundredes mest sprængfarlige og splittende emner: Seksualitet, køn, teknologi og race. Med et væld af konkrete eksempler afdækker han de nye kulturkrige, der udspiller sig på arbejdspladserne, på universiteterne, i skoler og hjem – samlet under banneret:  Social retfærdighed, identitetspolitik og ’intersektionalitet’. Sidstnævnte akademiske begreb er opfundet til at indfange skæringspunkter mellem påstået undertrykte grupper.  

Vi lever iflg. Murray i en postmoderne æra, hvor de store fortællinger med afsæt i religion og diverse ideologier er brudt sammen. Men hvor der opstår et tomrum, flyder ’noget andet’ ind. I de gamle fortællingers sted er der dukket et korstogslignende ønske op om at rette op på fortidens påståede forurettelser, og i denne mission gøres identitet til et våben. De sociale medier koger op under og forstærker denne udvikling, der har ’krænkelse’ som omdrejningspunkt.
   Snævre interesser er kommet til at dominere dagsordenen i takt med at samfundet bliver mere og mere ’stammeorienteret’ (ens egen gruppe betyder noget – ikke enkeltindivider). Identitetspolitikken atomiserer samfundet i forskellige interessegrupper – i forhold til køn, race, seksuelle præferencer mv. – og gør sig gældende, hvor minoritetsgrupper bliver opmuntret til på én og samme tid at opsplitte, organisere og ’italesætte’ deres offerstatus. 

En ny metafysik er fulgt med identitetspolitikken
Et nyt sæt af værdier, en ny moral, og en ny metafysik er fulgt med identitetspolitikken. Præcist hvor faldgruber og snubletråde befinder sig kan være vanskeligt, ja umuligt, at forudsige, fordi ’reglerne’ ændrer sig nærmest dag for dag. Med risiko for, at skulle ’man’ træde ved siden af dagens politisk korrekte smalle sti, så venter straffen i form af stigmatiserende etiketter øjeblikkeligt: Snæversynet, homofobisk, sexistisk, kvindehader, racistisk, transfobisk osv.

Bogen er delt op med en introduktion fulgt af fire kapitler, hvis hovedoverskrifter angiver fokus: 1. Homoseksualitet, 2. Kvinder, 3. Race, 4. Trans.

Her følger et par smagsprøver på nogle af Murrays pointer:   

”En homoseksuel, som er blevet ’straight’ [heteroseksuel] har gjort sig selv til genstand for vedvarende mistanke.”

Når en homoseksuel erklærer sig som republikaner og støtte af Præsident Trump, så bliver han af ’rettroende’ homoseksuelle erklæret for ikke at være rigtig homoseksuel. Det er ikke nok, at man(d) har sex med mænd, hvis man har den forkerte ideologi. 

Der bliver pustet til ilden
Race-kapitlet opsporer, hvorfra forestillingen om ’hvidt overherredømme’ kommer, og viser, at netop på et tidspunkt, hvor raceproblemerne kunne stedes til hvile (jf. fx valget af Barack Obama som præsident og den herskede opfattelse, at ’farveblindhed’ er vejen frem), bliver der pustet til ilden. Frem for at gå i Martin Luther Kings fodspor, hvor det ikke handler om farve, men om din person og din karakter, bliver farve / race i stedet gjort til det centrale emne.
   Det til trods for at Vesten nok er det sted i verden, hvor der hersker mindst racisme. For ikke at tale om homofobi. Der er 73 lande i verden, hvor det er ulovligt at være homoseksuel, og otte, hvor homoseksualitet straffes med døden. Et paradoks er det, at de fremsynede lande i forhold til bogens fire temaer samtidig er de lande, som identitetspolitik-tilhængerne fremstiller som de mest fejl-befængte.   

Trans
I kapitlet ”Trans” undersøger Murray det transseksuelle område, der har fyret op under forestillingen, om at kønnet er flydende og konstrueret frem for biologisk.  Adskillige ’cases’ afslører, hvorledes unge mennesker kan blive vildført til gennemgribende indgreb, herunder kirurgiske, fordi de oplever, at de er i den forkerte krop. Måske, foreslår Murray, skulle man lade være med at eksperimentere med noget så afgørende, så længe man faktisk ikke rigtigt ved, hvad man har at gøre med?   

Identitetspolitikken har skabt et minefelt
Formålet med bogen er dels at få kortlagt det minefelt, identitetspolitikken har skabt, dels at få sparket noget sund fornuft ind i samfundsdebatten. Når vi diskuterer komplicerede temaer som køn, race, seksualitet og intelligens er ytringsfrihed helt afgørende, og det samme er et sæt af fælles værdier, der fremmer den meningsfulde samtale i et opgør med krænkelseskulturen i en tid, hvor massehysteriet griber om sig.   

Lykkes projektet? Ja, det synes jeg. Douglas Murray ved, hvor kontroversielle emner, han har med at gøre, men det lykkes for ham at bevæge sig på en knivsæg, så han på den ene side får sagt alle de nødvendige sandheder, på den anden side dynger sin læser til med dokumentation og argumentation for, at han har fat i den lange ende. Samtidigt får han afdækket den marxistiske ideologi som fundament for de nye ’rettighedsbevægelser’.   

Og vist os en vej ud af tågerne.

Douglas Murray: HORDERNES HÆRGEN – køn, race, identitet (fremragende oversat af Lars Christiansen fra engelsk THE MADNESS OF CROWDS – Gender, Race, Identity. Forord af Marianne Stidsen. Hæftet med flapper. 375 sider. Forlaget Ellekær. Vejl. Pris 295 kr. Udkommer 08.09.20.

(Omtalen af bogen har i forskellige varianter været bragt i Den Korte Avis og Nordjyske).

Del artiklen her: