HVAD VIL DE MON SPRØJTE I OS?

Vaccine
Del artiklen her:

Af Erik Olsen, ingeniør (forskning og udvikling, R&D).

Coronaen vinder atter frem, men debatten om vores indskrænkede frihedsrettigheder er fortsat stærkt begrænset. Vi er dog nødt til at diskutere risikoen for tvangsvaccinering, da kommende vacciner mod covid19 er hasteudviklede og hviler på eksperimentel teknologi

I marts afviste Danske Regioner at give medierne aktindsigt i deres sundhedsberedskab. Redaktionschefen for Ingeniøren skrev f.eks.: ”Vi kan ikke få svar på, hvilke spredningsmodeller Sundhedsstyrelsen arbejder ud fra, og dermed hvilke scenarier regeringen handler ud fra. Tal og beregninger, som flere andre landes myndigheder deler med deres befolkninger” (den 21.3.). Siden er det kommet frem, at regeringen traf sin beslutning om at lukke landet i en tilstand af noget nær panik, og i modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger [https://www.berlingske.dk/politik/hidtil-ukendte-e-mails-afsloerer-ingen-gad-at-lytte-til-brostroem-da].

De første hasteudviklede vacciner er på trapperne

Der er god grund til at minde om dette nu, hvor de første hasteudviklede vacciner mod covid19 er på trapperne. [ https://www.nbcnews.com/news/world/astrazeneca-coronavirus-vaccine-could-still-be-ready-year-end-despite-n1239724 ] I marts stemte Folketinget jo en hastelov igennem, der gav sundheds- og ældreministeren suveræn myndighed til at udsætte befolkningen for de vacciner, han måtte anse for nødvendige. Rent juridisk er det således alene Magnus Heunicke, der afgør hvilke vacciner vi danskere skal have, om nødvendigt med tvang. [ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/208 ] Dette er alarmerende, fordi hastværk har fået flere vaccineudviklere til at springe dyreforsøg over, hvilket eksperter ellers har advaret imod.[ https://videnskab.dk/teknologi-innovation/forskere-advarer-vaccine-hastvaerk-kan-gaa-ud-over-sikkerheden ]

Krav om erstatningsansvar droppet

Samtidig har myndighederne i både USA, Storbritannien og flere andre lande frataget medicinalvirksomhederne den allervigtigste motivation for at gøre deres vacciner sikre: kravet om erstatningsansvar over for personer, der måtte opleve bivirkninger.[ https://uk.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUKKCN24V2EN ]  Dette frafalder man under henvisning til, at det er i alle landes interesse at finde en kur mod pandemien, hurtigt. I stedet vil skatteborgerne derfor skulle betale erstatningen for evt. vaccineskader.[ https://greatgameindia.com/covid-19-vaccine-side-effects/ ] At vaccineudviklerne har haft travlt med at fraskrive sig erstatningspligten, er foruroligende i lyset af de mange utilsigtede bivirkninger, forsøgspersoner hidtil har oplevet.[ https://childrenshealthdefense.org/news/another-gates-vaccine-bites-the-dust-sick-monkeys-everywher/ ] F.eks. er det højtprofilerede samarbejde om en vaccine mellem biotekfirmaet Moderna og en del af de føderale sundhedsmyndigheder i USA præget af en kontrast mellem glitrende pressemeddelelser, der bedyrer ”lovende resultater”, og uafhængige mediers ord om alvorlige bivirkninger.[ https://www.zerohedge.com/political/moderna-covid-19-vaccine-induced-adverse-reactions-more-half-trial-participants ]

Der lyves om fremskridt

Bl.a. New York Times har påvist, hvordan Moderna og andre biotekfirmaer, der ligeledes arbejder på at udvikle vacciner mod covid19, ulovligt pumper egen aktieværdi i vejret ved at lyve om fremskridt i laboratoriet. [ https://www.nytimes.com/2020/07/25/business/coronavirus-vaccine-profits-vaxart.html ]

I forvejen er det da også en kendt sag, at medicinalfirmaer af profithensyn tit nøjes med at offentliggøre den positive del af deres testresultater og heller ikke går af vejen for at publicere falske data om effekten af deres præparater [ https://videnskab.dk/kultur-samfund/medicinalindustriens-forskningsfusk-og-de-kobte-laeger ]. Når selv sundhedsmyndigheder har svært ved at gennemskue disse uetiske salgstrick, tør man slet ikke tænke på, at alverdens regeringer utålmodigt står og venter på at kunne vise handlekraft – i naiv tiltro til, at en massevaccination vil afslutte pandemien.

Hemmelige møder

En belgisk græsrodsbevægelse har påtalt, at EU-Kommissionen holder hemmelige møder med medicinalvirksomheder for at sikre sig en halv million doser af forskellige vacciner, der endnu er langt fra at være sikkerhedsgodkendte. Angiveligt barsler Kommissionen også med et påbud om, at alle unionens borgere skal vaccineres ”så hurtigt som muligt”. [ https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/mandates/covid-19-vaccines-an-alarming-update-from-europe/ ] Endnu mindre betryggende er, at Det Europæiske Råd vil dispensere fra sit eget forbud mod genetisk modificerede organismer (GMO), fordi mange af de kommende coronavacciner hviler på genterapi. [ https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/ ] DNA- og mRNA-vacciner er således designede til at lære kroppen selv at producere antistoffer vha. teknologier, der lover godt for fremtiden, men endnu kun er på et eksperimentelt stade. [ https://www.statnews.com/2017/01/10/moderna-trouble-mrna/ ] Af samme grund har disse gen- og nanoteknologier hidtil ikke optrådt i sikkerhedsgodkendte vacciner. [ https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-a-new-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/ ] At afprøve dem på mennesker er af en ekspert blevet sammenlignet med ”at flyve, mens man endnu er ved at bygge flyet”. [ https://thevaccinereaction.org/2020/04/covid-19-meltdown-and-pharmas-big-money-win/#_edn101 ]

Blot toppen af isbjerget

Og dette er blot toppen af et isbjerg af usikkerheder, som medicinalfirmaer, regeringer og EU-embedsmænd ikke vil tale om. I en tid, hvor vores behov for sundhedsfaglig gennemsigtighed og åben debat er større end nogensinde før, leder man forgæves efter kritiske artikler om covid19-vacciner i de etablerede medier. Antagelsen synes at være, at så længe man undgår Putins Sputnik-vaccine, kan man være sikker på god effekt uden bivirkninger. Skønt det normalt tager mange år at udvikle gode vacciner. Det er uhyggeligt.

Aktindsigt

Udviklingen af vacciner præges af et ekstremt hemmelighedskræmmeri. Det tog f.eks. denne artikels forfatter to måneder at få aktindsigt i den franske medicinalgigant Sanofi Pasteurs beskrivelser af forsøg udført i bl.a. Aarhus som led i udviklingen af en ny meningitisvaccine til spædbørn. Som billedet herunder viser er reel indsigt i forsøgene dog umulig pga. Sanofi Pasteurs overstregninger i dokumentet. Hvad man kan udlede af teksten, er dog, at i alt 931 utilsigtede hændelser fordelt over 327 deltagere forekom i forsøgenes første fase. Den forsøgsansvarlige vurderede, at 107 af disse hændelser kunne være bivirkninger ved den afprøvede vaccine. De endelige konklusioner i dette spørgsmål oplyses dog ikke. Selv ikke forældrene til de børn, der medvirker i forsøgene, får dem oplyst, da de betragtes som forretningshemmeligheder. På samme måde er utilsigtede bivirkninger i vid udstrækning blevet hemmeligholdt under udviklingen af de kommende coronavacciner. Ikke desto mindre forsikrer sundhedsministre og sundhedsmyndigheder over hele verden deres befolkninger for, at vaccinerne er fuldstændig sikre. At stort set ingen medier undersøger grundlaget for disse (menings)løse påstande, er i sig selv en skandale, hvis enorme dimensioner formentlig først vil blive erkendt af eftertiden.

Forsøgsbeskrivelse

Del artiklen her: