HVAD VAR DANMARKS ANDEL I SABOTAGEN AF NORDSTREAM 2?

Nordstream
Del artiklen her:

Af Jette Anne-Marie Hansen, mag.art., forfatter.

Den gode gamle graverjournalist Seymour Hersh** har afsløret, at det var USA i samarbejde med Norge, der saboterede Nordstream 2.

Det blev gjort således: Under dække af sommerens NATO-øvelse anbragte amerikanske specialtrænede dykkere sprængstoffet på rørledningerne i området ud for Bornholm. Tre måneder senere overfløj Norge området og nedkastede en sonar bøje, der udløste eksplosionen med sin lydfrekvens.
Det er jo temmelig forbryderisk, når man tænker over det. Men der er mere – og det involverer de danske myndigheder.

Ifølge Hershs kilde insisterede både nordmændene og amerikanerne nemlig på, at “(…) nogle højtstående embedsmænd i Danmark og Sverige på forhånd skulle orienteres i generelle vendinger om mulig dykkeraktivitet i området under NATO-øvelsen. På den måde kunne nogen højere oppe i systemet gribe ind og forhindre at det blev rapporteret igennem kommandovejene og således holde rørledningsoperationen ude af billedet.”

Og så skriver Hersh, at kilden fortalte: “Med vilje var der forskel på, hvad de blev fortalt og hvad de vidste”.

Der var forskel på, hvad de blev fortalt og hvad de vidste? Hvordan skal man forstå den sætning?

Lad os se på implikationerne af det, vi lige har fået at vide. Højtstående embedsmænd blev forud for NATO-øvelsen instrueret i, at der ville foregå dykkeraktiviteter, som militæret ikke måtte få noget at vide om.

Dykkeraktiviteterne havde mao. IKKE noget med NATO-øvelsen at gøre.
Dette kunne de højtstående embedsmænd nu vide. Og i forlængelse heraf kunne ministeren og dermed regeringen vide det, for det er utænkeligt at højtstående embedsmænd ikke involverer deres minister.

Vi kan naturligvis kun gætte på, hvad de højtstående embedsmænd, ministeren og regeringen må tænke i den anledning. Men det er jo svært at forstå, hvis de ikke af sig selv er i stand til at tænke, at det nok har noget at gøre med at minere Nordstream.

Når det herefter hedder at, der “med vilje var forskel på, hvad de blev fortalt og hvad de vidste”, lyder det for mig fuldstændigt som om, man under hånden og uden at sige det direkte, lod de danske (og svenske) myndigheder vide, hvad USA og Norge agtede at gøre under dække af NATO-øvelsen. Således at de VIDSTE, at  Nordstream 2 ville blive saboteret og aktivt bistod med at hemmeligholde det.

Vores regering vidste, at USA og Norge ville sabotere Nordstream 2

VI VIDSTE, USA og Norge ville sabotere Nordstream 2. Vores regering VIDSTE det.
Det er jo en utroligt, hvis det er rigtigt. For så er Danmark direkte medskyldig og medvirkede til sabotagen af Nordstream 2.

Implikationerne er svimlende.

Seymour Hersh fortæller, at CIA under planlægningsfasen insisterede på, at sabotagen absolut måtte udføres hemmeligt, så det ikke kunne spores tilbage til USA. Alle var nemlig klar over, hvad der stod på spil: “If the attack were traceable to the United States, “It’s an act of war.””

Bemærk dét: AN ACT OF WAR! Og det har Danmark været med til.

Befolkningens sikkerhed rager regeringen en høstblomst

Vores regering er fuldstændigt uansvarlig og komplet ligeglad med, hvad den får befolkningen rodet ind i. Er vi blevet spurgt om vi ønskede at begå krigshandlinger imod Rusland og risikere krig med Rusland?  Nej, det er vi ikke. Regeringen har bare udsat os for risikoen.
Befolkningens sikkerhed rager regeringen en høstblomst. Jeg synes det er oprørende og fuldstændigt skandaløst.

***

** Seymour Hersh er en legendarisk reporter og Pulitzer-prisvindende undersøgende journalist. Igennem sin karriere har Hersh rapporteret om adskillige eksplosive historier, herunder krigsforbrydelser fra det amerikanske militær og højt profilerede politiske skandaler.

Afsløring af My Lai-massakren af amerikanske tropper i Vietnam udløste Pulitzer-prisen i 1970.

Andre bemærkelsesværdige historier, som Hersh rapporterede om, omfatter Watergate-skandalen, CIA ulovlig indenlandsk spionage samt det amerikanske militærs tortur og misbrug af fanger i Abu Ghraib fængsel i Irak.

***


[NewSpeek har fået tilladelse til at bringe ovenstående tekst tidligere bragt på Facebook. NewSpeek har indsat mellemrubrikker og afsnit for at lette læsningen på skærmen]

Del artiklen her: