”HØJESTERETSDOMMER FORVENTER AT FOLK VIL BLIVE TVUNGET TIL AT BÆRE ANSIGTSMASKE OG HOLDE SIG HJEMME DE NÆSTE TI ÅR”

Maske
Del artiklen her:

“Det er politisk urealistisk at forvente at regeringen vil gi’ sig nu”.

Af Erik Refner, senior. 

Der findes stadig mennesker, som tror, at de indskrænkninger i vores personlige frihedsrettigheder, vi nu er blevet underlagt i et år, er iværksat af vores åh-så empatiske, menneskevenlige politikere for at beskytte os. 

Var dette tilfældet, kan man undre sig over, hvorfor det har været nødvendigt for de samme politikere at gøre alt for at skræmme os.
Hvorfor det er nødvendigt at lave reklamefilm (også for børn) om, hvor skønt det er at blive vaccineret.
Hvorfor de, som har en velunderbygget, men anderledes mening end den officielle, aldrig tillades at komme til orde i pressen.
Hvorfor disse ”dissidenter” forhånes og udelukkes som ”konspirations-teoretikere” og helt rutinemæssigt fratages deres levebrød, hvis det skulle lykkes dem at råbe op. 

Om de er så galt afmarcherede, som magthaverne påstår, ville det vel være en enkelt sag at tilbagevise deres ”konspirationer” med fakta. Læger, specialister, professorer har i tusindtal og i lang tid nu forsøgt at få en sådan dialog, men nej, deres ord tillades ikke at komme til almenhedens kundskab. Hvorfor mon? 

Frygten er desværre udbredt 

Frygten, som magthaverne med pressens alt for velvillige assistance, har plantet i vores sind, er desværre mere udbredt, end jeg havde forestillet mig. For nylig så jeg et intelligent menneske bifalde, at hendes børn anklagede hende for at ”ville slå dem i ihjel”, fordi hun ikke bar ansigtsmaske i hjemmet. 

Regeringer overalt i den vestlige verden har tilsyneladende ramt en ”guldåre” og fået os alle til at ryste i bukserne. Over en pandemi, der har vist sig slet ikke at være en pandemi. 

Derfor er det også vigtigt at orientere sig på de alternative platforme, som fx  Summit News. 

Del artiklen her: