HIZB-UT-TAHRIR: VASKEÆGTE FUNDAMENTALISTER

Hizb-ut-Tahrir har både det sorte Jihad-flag og det hvide Kalifat-flag ved deres demonstratoiner (foto: Breitbart)

Når ’Exitcirklen’ og deres nøglepersoner Sherin Khankan og Khaterah Parwani har forbindelse til den islamistiske organisation Hizb-ut-Tahrir, klinger det hult at de taler om ’afradikalisering’. Men hvor radikale er Hizb-ut-Tahrir egentlig?

Reportage af Henrik Ræder Clausen

Mandag d. 2. oktober havde Venstres Ungdom i Århus inviteret til møde med Hizb-ut-Tahrir (HuT) for at høre om deres verdenssyn. Det første strejf af Sharia mødte man i baren, hvor de ellers så festglade VU’eren nægtede at sælge en fyraftensøl, begrundet med ’respekt’ for foredragsholderen.

Oplægget begyndte med at relativisere vores forståelse af moral og opfattelse af godt og ondt, med dødsstraf som eksempel. Her prøvede oplægsholderen at påvise, at mennesker ikke er i stand til at have en uafhængig, objektiv moral. Målet var tilsyneladende at fastslå, at moral nødvendigvis må stamme fra en gud, at det ikke er muligt at moral og positive indstillinger er en del af menneskets natur. Men et modeksempel fra forsamlingen, ”Livet er helligt i sig selv”, forblev ubesvaret.

Den islamiske lov sharia er detaljeret beskrevet i den klassiske bog Reliance of the Traveller

Oprigtige fortalere for sharia

Det næste skridt var en filosofisk konstruktion: ”Hvad nu hvis hele verden har én skaber, og han har givet retningslinjer for, hvordan man skal leve sit liv?” Det var en elegant måde at prøve at få tilhørerne ind i islams præmisser, men et ret kritisk publikum begyndte at stille konkrete spørgsmål til kalifatet og sharia, uden at efterlade plads til vidtløftige abstraktioner.

Et kerneemne var om seksualitet er en privatsag. HuT-talsmanden gjorde det klart, at det kan der ikke være tale om. Homoseksualitet, utroskab og andre seksuelle afvigelser udgør brud på Allahs love, og skal straffes som beskrevet i sharia.

Også i andre spørgsmål, der havde med sharia at gøre, stod HuT-repræsentanten fast: Der er ikke plads til at gå på kompromis med koranen og den afledte islamiske lov, som den er praktiseret i næsten 14 århundreder. En tilhører viste et eksemplar af ”Reliance of the Traveller” frem, spurgte om HuT har nogen væsentlige uenigheder med den sharia-manual – og fik et klart ”Nej”. Hizb-ut-Tahrir har ingen væsentlige forbehold for klassisk islamisk lov.

Pausen gav ikke mulighed for at nyde et glas vin, men i stedet kunne man tage lidt mere uformel debat: Et HuT-medlem blev spurgt om deres holdning til demokrati og menneskerettigheder, og gav et klart svar: Det er HuT modstander af. Kalifatet og sharia er indiskutable, der er ikke plads til at gå på kompromis med de grundlæggende værdier.

Læs også: ULVEN VOGTER FÅR? ISLAMIST FÅR SKATTEKRONER TIL SIT PROJEKT MOD SOCIAL KONTROL

Historielæsning med skyklapper

Efter pausen blev publikum bedt om at fortælle, hvad de forbinder med kalifatet og sharia. Det tog ikke lang tid at få en snes ret negative begreber på tavlen – kvindeundertrykkelse, teokrati, jihad, Apartheid og så videre. Det berørte ikke foredragsholderen, der i stedet talte i varme vendinger om islams ’storhedstid’, hvor tolerance og videnskab angiveligt blomstrede i det ægte kalifat. Kendskab til islams konkrete historie gør det nemt at gennemskue denne manipulerende historielæsning.

Et eksempel på den selektive historielæsning var fremhævelsen af ”Verdens ældste universitet”, al-Qarawiyyin i Marokko, grundlagt i år 859. I Vesten er universiteter kendt for at fremme videnskab og fri, rationel tænkning – men al-Qarawiyyins fokus er islamisk lov og historie, og dermed islams dominans. Det har intet at gøre med de kvaliteter, moderne universiteter baserer deres anseelse på.

Den meget selektive læsning af historien og islamisk ideologi (et eksempel: ”Islam har aldrig været udbredt med sværdet”) må give anledning til bekymring om, hvordan verdenshistorien bliver præsenteret i islamiske friskoler. Hvis islam bliver præsenteret som en idealtilstand i fortiden, og alle forbrydelser i islams navn ignoreres, kan det begrunde og fremme islamisk fundamentalisme i dag. Det er endnu en grund til at have godt tilsyn med disse skolers kvalitet.

Ingen social kontrol i islam?

Kvinders pligt til at gå tilsløret blev også taget op af publikum. Som ventet forsvarede oplægsholderen kvinders pligt til at skjule i det mindste sit hår – og hævdede i samme omgang, at det altid sker frivilligt – der udøves ikke ’social kontrol’ i de muslimske miljøer!

For enhver, der kender til ’æresvold’ og ’æresdrab’ kan det ligne en åbenlys løgn, men indenfor en ramme af islamisk lov og logik er det ikke ”social kontrol” i vestlig forstand. Der er blot tale om at ”fremme hvad der er godt og advare mod hvad der er ondt”, som defineret af sharia. Det er enhver oprigtig muslims pligt at medvirke til det. Derfor er det ikke en individuel handling i strid med islamisk lov, og udgør dermed ikke ulovlig eller umoralsk ”social kontrol”.

Islams politiske system

En interessant påstand var, at kaliffen vælges af folket. I praksis er der ikke tale om valg i moderne forstand, men at Ummaen (dvs. forsamlingen af islamiske lærde) vælger kaliffen, der naturligvis skal være ubetinget lydig overfor islamisk lov. Ikke-muslimer respekterer ikke islamisk lov, og kan derfor ikke blive kalif. Og når islamisk lov er landets lov, er religionsfrihed i vestlig forstand ikke mulig: Loven er islam, islam er loven. Enhver modsigelse af islam udgør lovbrud og bliver straffet.

Det har også betydning for den ret til at danne politiske partier, som HuT-taleren siger findes i kalifatet. Den frihed er betinget af overholdelse af islamisk lov, og giver ikke ret til at anfægte loven som sådan. Kun detaljer omkring lovens fortolkning kan diskuteres, og kun på grundlag af koranen og Muhammeds liv. Når sharia er indført, er der ingen vej tilbage.

Så kom det naturlige opfølgende spørgsmål: Ønsker HuT at indføre kalifatet og sharia i Danmark? Ikke umiddelbart, lød svaret. Organisationens primære mål er at genoprette kalifatet i de lande, der allerede er islamiske – men hvis der viser sig et flertal for sharia i Danmark, vil de naturligvis bakke op om at indføre islams lov her også. I øvrigt nægtede HuT-repræsentanten at udpege noget islamisk land til at være blot i nærheden af deres idealer: Kalifatet er en utopi, der ikke eksisterer.

Et andet gennemgående tema var opfordringen til at gøre oprør mod ‘tyranner’, i islamisk forstand ikke-islamiske regeringer. Da HuT ikke anerkender nogen regering i verden som islamisk, gælder det både regeringer i Mellemøsten og i den øvrige verden. Det er en radikal og destabiliserende tankegang, der har ført til at organisationen er forbudt i mange islamiske lande, og er dybt betænkelig i demokratiske lande.

Utilslørede islamister

Alt i alt var det spændende at Venstres Ungdom havde inviteret ægte fjender af frihed til åben debat, og publikum var i stand til at stille gode, skarpe spørgsmål, der fokuserede på islamisk lov og samfundsorden – ikke muslimer som personer. HuT-repræsentanten var forbløffende hæderlig i sin afvisning af demokrati og menneskerettigheder. Han efterlod ingen tvivl om at Hizb ut-Tahrir er et politisk parti, der oprigtigt ønsker den totale islamiske stat, og arbejder i den retning i alle sine aktiviteter.

Og det leder logisk til denne konklusion: Hvordan kan vi på nogen måde forsvare, at personer med forbindelse til Hizb ut-Tahrir deltager i ’afradikalisering’, når organisationen i hele sit virke arbejder for den mest ekstreme samfundsform, det islamiske kalifat? Denne styreform er det ultimative modstykke til enhver moderne form for demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Hizb ut-Tahrir ved det, og de siger det. Her lades al tvivl ude.

Var du glad for denne artikel? Vil du gerne have mere at samme slags? Så giv forfatteren en belønning på MobilePay:

Kilder og referencer:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir

http://www.hizb-ut-tahrir.dk/

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/jalehtavakoli/ECE9918739/vesten-bliver-angrebet-af-islamisk-terror-og-vi-betaler-penge-for-muslimers-udenomssnak/

https://www.b.dk/nationalt/souschef-paa-muslimsk-friskole-deler-hizbollah-materiale

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/jalehtavakoli/ECE8189631/Hizb-ut-Tahrir-bek%C3%A6mpes-med-k%C3%A6rlighed/

https://newspeek.info/den-smukke-islamist-saa-radikal-er-imamen-sherin-khankan/

http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html

https://www.youtube.com/watch?v=0jp8ycZ81Es

http://www.breitbart.com/london/2017/07/30/video-islamist-rally-in-london-against-israel/