HER ER DIN FREMTID – OM DU IKKE LIGE SKULLE HAVE LUGTET LUNTEN…

YuvalHarari
Del artiklen her:

Af Erik Refner, senior. 

Disse få ord udtalt af en vis hr. Yuval Harari der kalder sig doktor – kunne også have overskriften:  

”Klaus Schwabs førsterådgiver taler ud”  

eller 

”En psykopats begejstrede bekendelser” 

eller 

”Hvordan eliten kontrollerer dig med vacciner” 

Men hvad siger så da denne doktor, som her går under navnet ’psykoen’, eftersom han – går jeg ud fra – med få velovervejede ord giver os en beskrivelse sit eget psykopatiske indre. 

Vær dog vis på at han – med velsignelse fra den elitære kreds over og omkring ham – beskriver din og min virkelighed allerede i morgen – hvis altså ikke han og hans lige bliver sat bag tremmer, og aldrig igen får nogen indflydelse over andre mennesker.

Psykoen: 

Mennesker er dyr, som kan hackes. Du ved, hele den (skøre) ide, at mennesker skulle have denne hersens sjæl eller ånd, at de har en fri vilje, og ingen alligevel aner, hvad der foregår indeni dem – så hvad de end vælger – hvad enten det er til et valg, hvad enten det er i et supermarked, så skulle det være deres egen fri vilje. 

Alt det dér er slut. Fri vilje er slut. 

I dag har vi en teknologi, som i stor skala kan hacke mennesker. 

Alt bliver digitaliseret. Alt bliver overvåget. I disse krisetider er det nødvendigt, at vi holder fast i videnskaben. 

Det siges ofte, at vi aldrig skal lade en god krise gå til spilde. 

En krise er en mulighed – også for at lave gode reformer, som mennesker aldrig ellers ville acceptere i normale tider. Men i krisetider indser vi, at vi ikke har andre muligheder – så, så, så ”lad os bare gøre det”. 

Interviewer: “Vacciner hjælper os ikke” 

Psykoen afbryder hurtigt:

Vacciner hjælper os selvfølgelig. De gør tingene mere overkommelige. Overvågning: folk kan om 100 år se tilbage og identificere coronavirus-epidemien som det øjeblik, da et nyt overvågnings-paradigme tog over. 

Specielt overvågning under huden – som jeg tror nok er den allermest betydningsfulde landvinding i det 21. århundrede – er denne færdighed vi har til at hacke mennesker, til at gå ind under huden på dem og indsamle biologiske data, isolere det og forstå mennesker bedre end de forstår sig selv. Dette ’isolat’ er det 21. århundredes allervigtigste opfindelse. 

Ved at hacke organismer (læs: mennesker) kan eliten genvinde magten til at omforme selve livet (læs: få mennesker til at adlyde elitens ordrer, gøre mennesker til deres slaver). 

For kan man hacke noget, kan man almindeligvis også lave det.  

Ewe

Del artiklen her: