0 Shares

Abdul Wahid Pedersen anerkender, ligesom Fatih Alev, at stening er en grusom straf, men ligesom Alev nægter Pedersen at tage afstand fra denne strafform.

Pedersen og Alev er imamer i Dansk Islamisk Center.

 

AlMaghrib Institute har inviteret sharia-imamen Kamal El Mekki til at holde foredrag i København.

 

Danish Muslim Aid tilbyder at indsamle såkaldt zakat, en slags islamisk skat, og uddele den efter

 

Dansk Islamisk Center (DIC) ledes af bl.a. de radikale imamer Fatih Alev og Abdul Wahid Pedersen, som begge går ind for stening.

Ifølge DICs radikale tolkning af islam, er kvinder ikke frie til at lade sig skille. For at omgå deres egen fortolkning af religionen udsteder moskeen derfor en kontrakt med “Forhåndsindgåede betingelser“.

Moskeen tilbyder polygame vielser (screencap her).

 

Dansk Islamisk Råd (DIR) samarbejder med The Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). FIOE har et “godt, tæt forhold” til Det Muslimske Broderskab. Det Muslimske Broderskabs motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er voresleder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.” Den engelske regering konkluderer i en rapport fra 2015, at Broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund.

DIRs stormoské på Rovsingegade i København er betalt af Qatar, som støtter Det Muslimske Broderskab, samarbejder med terrororganisationen Hamas og som ifølge den tyske regering støtter Islamisk Stat økonomisk.

DIRs imam Jehad Al-Farra støttede Det Muslimske Broderskab.

 

Det Muslimske Broderskabs motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er voresleder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.”

Den engelske regering konkluderer i en rapport fra 2015, at Broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund.

 

Ministersvar foranlediget af samarbejde mellem MF Martin Henriksen (DF) og Capis:

Ministersvar fra Inger Støjberg ang. regeringens holdning til Det Muslimske Broderskab her.

Ministersvar fra Inger Støjberg ang. offentligt tilskud til Det Muslimske Broderskab her.

Rapporter m.v.

Capis rapport Det Muslimske Broderskab i Danmark på Folketingets hjemmeside her.

Investigative Project on Terrorism‘s rapport The Muslim Brotherhood.

Clarion Project om The Muslim Brotherhood’s Strategic Plan For America – Court Document her.

Britisk regeringsrapport Muslim Brotherhood Review: Main Findings om  her.

Amerikansk lovforslag under behandling, som fordømmer Det Muslimske Broderskab som terrororganisation, her.

Anti-radikaliseringsorganisationen Quilliams rapport The Muslim Brotherhood in the UK her.

Brigitte Maréchals forskning The Muslim Brothers in Europe, Roots and Discurse her.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom, der dømmer islamisk lov, sharia, til at være i strid med demokrati og menneskerettighederne her.

Sayyid Qutbs bog Milestones her.

 

I sin artikel Islam og stening – et samlet svar af Fatih Alev, tager Alev sin imam-kollega Abdul Wahid Pedersen i forsvar, og ligesom Pedersen tager Alev ikke afstand fra stening. Som eksempel på sin forståelse af islamisk lov henviser Alev til den islamisk lærde Taha Jabir al-Alwanis fortolkning af sharia, som den beskrives i bogen Source Methodology in Islamic Jurisprudence. Her beskriver al-Alwani, hvordan frafaldne muslimer skal idømmes dødsstraf. Al-Alwani har også skrevet forordet til den islamiske lovsamling The Reliance of the Traveler, der prædiker samme fortolkning af sharia, som Islamisk Stat praktiserer. Alev er altså tilhænger af en islamisk lærd, der udbreder en bogstavelig – og dermed den strengeste – fortolkning af sharia.

Alev fortæller også, at han mener, at den muslimske verden bør styres efter de brutale islamiske love (sharia): “Over for muslimer, som er bosat i muslimske lande, vil jeg dog ihærdigt argumentere, at det er på tide, at de vågner op fra deres søvn, og indretter samfundet efter Guds vilje, for alle deres eksperimenter med sekulære og andre uislamiske samfundsmodeller har vist sig at være en kæmpe flop.”

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har kendt islamisk lov i strid med menneskerettighederne og demokrati.

Alev og Det Muslimske Broderskab
Fatih Alev arbejder sammen med ledende skikkelser i Det Muslimske Broderskab. Det sker via European Muslim Network, som styres af Tariq Ramadan. Ramadan er barnebarn af Det Muslimske Broderskabs skaber Hassan al-Banna og medlem af International Union for Muslim Scolars (IUMS), som ledes afYoussuf Qaradawi, Broderskabets åndelige overhoved.

Det Muslimske Broderskabs motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er voresleder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.” Den engelske regering konkluderer i enrapport fra 2015, at Broderskabet støtter terrorisme, at dets værdier er i strid med demokrati og modarbejder muslimers integration i vestlige samfund.

 

Imam Ali-moskeen er en iransk shia-muslimsk moské opkaldt efter jihadisten Ali ibn Abi Talib, også blot kaldet Ali eller Imam Ali. Shia-muslimer mener, at Ali var den første af de tolv ufejlbarlige imamer, som ifølge Shia-muslimer er Muhammeds retmæssige efterfølgere som leder af muslimerne.

Ali var en brutal og nådesløs jihadist, som udbredte islam gennem vold og terror. Han fungerede som hærfører  i en række af profeten Muhammeds blodige massakre mod ikke-muslimer, et led i udbredelsen af islams herredømme og islamisk lov, sharia. Bl.a. anførte Ali Muhammeds hær i nedslagtningen af den jødiske Khaybar-stamme.

Undervisning

Imam Ali-moskeen underviser i “Fifty lessons on principles of belief for youth” (kopi her). Bogen hylder jihadister som går i krig og dør for udbredelsen af sandheden (islam).

Moskeen opfordrer på sin hjemmeside til at læse en række bøger, som man kan downloade på siden (kopi her):

“DEN MENNESKELIGE RETFÆRDIGHEDS STEMME” (kopi her). Bogen hylder snesevis af steder voldelig jihad, herunder hvordan Ali (som moskeen er opkaldt efter) blev belønnet for sine mange drab. Det nævnes også, hvordan jihadister må tage krigsbytte. Shariaens barbariske hudud-love, herunder dødsstraf, hængning og afskæring af fødder og hænder påbydes også i bogen.

Bogen “SALAT” (kopi her) har blodige beskrivelser af, hvordan heltmodige muslimer førte krig imod vantro, og hvordan de muslimer, som døde i kampen for udbredelse af islam blev martyrer.

I bogen Islam og guddommelig videnskab Første trin (kopi her) kan man læse om, hvorfor islam udmærker sig ved, at have egne love, sharia. Det fortælles også, at mennesker, som fører “Kamp på vegne af Allah” er særligt gode. Den definerer ikke-muslimer som “fjender” af islam. Og fjender skal ifølge førstnævnte bog dræbes.

Tilknytning til det iranske regime

I moskeen er også en forening, Foreningen Ahl al-Bayt. Denne forening udgiver bøger, som oprindeligt er udgivet af Ahl al-Bayt World Assembly. Ahl al-Bayt World Assembly er grundlagt af Ayatollah Khamenei med hovedsædde i Teheran. Ahl al-Bayt World Assembly styres af det iranske præsteskab som er kendt for sin bogstavtro – og derfor meget barbariske – udlægning af islam.

Moskeen sponsoreret af det iranske regime.

Professor Mehdi Mozzafari, Institut for Statskundskab ved Århus Universitet, advarer om, at moskeen betalt – og derfor under indflydelse af – det iranske regime.

Tilhængere

På Imam Ali-moskeens debatside på Facebook hylder (kopi her) moskeens tilhængere terroristen Imad Mughniyah, leder af  terrororganisationerne Lebanon’s Islamic Jihad Organization og Hezbollah.

Radikale islamistiske ledere som Ayatollah Khomenei citeres (kopi her).

Radikale islamister

Ved moskeens åbning var fundamentalisten Asmaa Abdol-Hamid inviteret. Hun praktiserer radikal islam og har bl.a. gjort sig bemærket ved ikke at ville trykke hånd med mennesker af hankøn. Abdol-Hamid er også imod kønnenes ligestilling: “Som muslimsk kvinde vil jeg åbenlyst erklære, at jeg på ingen måde vil kæmpe i lighedens navn.”

Relaterede artikler:

Vibevej moske hylder Ayatollah Khomeini

Udsætter beslutning om moské i København

 

IAA afholder arrangementer, hvor tilhørerne ifølge IAA selv vælger at sidde kønsadskilt. Ingen af tilhørerne har iøvrigt klaget over kønadskillese ved IAAs arrangementer. Dette er selvfølgelig et tegn på, at IAAs tilhørere læner sig op af radikal islams syn på køn og kravet om kønsadskillelse.

IAA bruger CBS’ lokaler til at undervise i bl.a. Sayyid Qutb’s tekster. Qutb (1906-1966) var en ledende skikkelse i Det Muslimske Broderskab. Qutbs bøger er kendetegnet ved stærkt jødehad (han mente, atHitler var sendt af Allah), krav om, at muslimer underkaster sig sharia, og at ikke-islamiske samfund bekæmpes gennem voldelig jihad indtil islam dominerer hele jorden. Qutb betegnes som en af de åndelige ophavsmænd til Al-Qaeda (Osama bin Laden yndede at læse Qutbs bøger) og Islamisk Jihad. Særligt Qutbs bog Milestones betragtes af mange som en åndelig manual for jihadister. Milestonesbeskriver, hvordan “Tvang er nødvendig, fordi det er naivt at tro, at ‘dem der har tilrendet sig Guds autoritet’ (til at lovgive, altså demokrater), vil give op uden kamp. … Jihad er ikke kun til forsvar, men til angreb, og dets mål er at bringe islam ‘til hele jorden og til alle mennesker.’”

I IAAs logo indgår en minaret og en halvmåne.

Det Muslimske Broderskab er kendt for, gennem bl.a. studenterforeninger, at infiltrere undervisningsinstitutioner. Der er grund til at betragte IAA som værende tilhængere af eller tilknyttet Det Muslimske Broderskab.

 

Haytham Rahmeh, imam i stormoskeen Stockholmsmoskén, har støttet Islamisk Stat financielt. Rahmeh er bestyrelsesmedlem i  Secours Islamique France, en del af Islamic Relief. Han har også siddet i (screenshot) Islamic Relief Sveriges bestyrelse.

Relateret:

• Swedish imam smuggles weapons to Syria: report

 

 • Abu Laban: Islamisk Trossamfund er bygget op omkring den islamistiske imam Abu Laban. Laban inviterede i 1990 “Den blinde sheik” Omar Abdul Rahman til København for at radikalisere danske muslimer. Rahman blev i 1993 idømt 240 års fængsel for at stå bag planlægningen af terrorbombningen af World Trade Center samme år. Laban har plejet omgang med flere andre jihadister og udtrykt sympati for Taliban. Osama bin Laden kaldte han “et godt menneske”. Laban har foreslået, at kvinder har religiøs pligt til at dække sig til, og at dansk straffelov skulle erstattes af sharialovens regler for blodpenge. Laban var så ekstrem, at han var forment adgang i De Forenede Arabiske Emirater og i Ægypten. Det siger meget om Islamisk Trossamfund, dens menighed og dens moské, at de er bygget op omkring Abu Laban. Islamisk Trossamfund har aldrig taget afstand fra Laban.
 • Det var Islamisk Trossamfund, der kickstartede Muhammed-krisen. Det gjorde de ved at sende en delegation til Mellemøsten med både falske og rigtige tegninger. Senere afsløringer viser, at formålet var at starte boycotts og voldelige optøjer imod Danmark. Danskere står af samme grund stadig højt på jihadisternes hit-liste. Skulle den elskelige Kurt Westergaard eller en anden dansker på et tidspunkt blive dræbt som hævn for tegningerne, vil Islamisk Trossamfund have blod på hænderne. Islamisk Trossamfund har senere udtalt, at de fortryder delegationen. Man kan selvfølgelig ikke vide, om de taler med to tunger. Fakta er, at de ikke har undskyldt. De har heller ikke udtalt, at de nu bakker op om den ytringsfrihed, de har opfordret til oprør imod. Ligesom de heller ikke har bedt den muslimske verden afblæse det had og de opfordringer til terror, som trossamfundet selv har oppisket.
 • I et interview med en undercover-journalist i 2006 udtaler Abu Labans medarbejder i Islamisk Trossamfund: Vi er salafister. Samtidigt truer medarbejderen flere journalister i et forsøg på at få dem til at skrive positivt om trossamfundet.
 • Islamisk Trossamfund har giftet mindreårige piger væk. Undskyldning for ulovlighederne var, at det var i overensstemmelse med sharia.
 • Islamisk Trossamfund har aldrig taget afstand fra de mange dele af Koranen (Allahs åbenbaringer til Muhammed) og haditherne (Muhammeds ligeså hellige ord og gerninger), som opfordrer til had, vold, drab og terror.
 • Den nu dømte terrorist Sam ‘Boghandleren fra Brønshøj’ Mansour havde sin gang i Islamisk Trossamfund. Abu Laban har endda viet Mansour og dennes første kone, Betina Meisner. Terroristens kone, Meisner, blev senere underviser og talskvinde for Islamisk Trossamfund.
 • Eks-islamisten Ahmed Akkari havde som imam et nært kendskab til Islamisk Trossamfund. Han rejste bl.a. sammen med Abu Laban til Mellemøsten i den berygtede delegation, der med Muhammedtegninger opildnede til had og vold imod Danmark og danskerne. Akkari har efterfølgende fortalt i sin bog ‘Min afsked med islamismen’, at han ikke kendte en eneste moské i Danmark, som ikke er islamistisk. Han afslører også i bogen, at Islamisk Trossamfund arbejdede sammen med terrororganisationerne Hamas og Hizbollah under Muhammedkrisen.
 • Islamisk Trossamfund nægtede at tage afstand for terrorangrebene på Charlie Hebdo og en jødisk butik i Frankrig, januar 2015.
 • Den 16. februar 2015 gav Islamisk Trossamfund Islamisk Stat-jihadisten Omar El-Hussein en særdeles pompøs begravelse. Der var så mange deltagere til ceremonien, at der ikke var plads nok inde i moskéen og man blev nødt til at rulle plastikunderlag ud udenfor. Flere kendte salafister deltog i begravelsen, og deltagere er blevet fotografet med Islamisk Stat-håndtegn. Ved at give massemordere en traditionel islamisk begravelse viser Islamisk Trossamfund og dens menighed, at man kategoriserer Islamisk Stat og dens jihadister som ægte muslimer.
 • Fredag d. 21. august 2015 inviterede Islamisk Trossamfund den fundamentalistiske imam Haitham al-Haddad til at radikalisere københavnske muslimer. al-Haddad går ind for ‘hele pakken’, herunder stening af utro kvinder.
 • I januar 2016 lagde Islamisk Trossamfund lokaler til et arrangement med ekstremisten Sheikh Shahid Mehdi. Mehdi er kendt for at mene, at kvinder som ikke dækker sig til, selv er skyld i, hvis de bliver voldtaget.
 • En sigtet Islamisk Stat-kriger har undervist i Islamisk Trossamfund.
 • TV2 afslørede i foråret 2016 Islamisk Trossamfund i at nægte kvinder retten til at afvise sex med deres ægtemand, heller ikke selvom manden er voldelig.
 • Tidligere talsmand Kasem Ahmad støtter åbent sharia, herunder stening for utroskab.
 • Københavns Borgerrepræsentation og kommune har droppet al samarbejde med Islamisk Trossamfund med henvisning til trossamfundets fundamentalistiske holdninger.
 • DIT har nægtet at tage afstand fra terrororganisationen Islamisk Stat.

 

Minhaj Ungdom er en organisation under Minhaj ul-Quran. Minhaj ul-Quran er stiftet af sharia-professoren Muhammed Tahir-ul-Qadri fra Pakistan.

Ul-Qadri er ophavsmand til Pakistans brutale blasfemilove, der giver dødsstraf for religionskritik. Ul-Qadri er så ekstrem, at den islamiske forening Ny-Dansk Ungdomsråd mistede hele sin bevilling på en million kroner fra den såkaldte satspulje, fordi de inviterede ul-Qadri som taler til en konference i 2012.

Minhaj Ungdom og Minhaj ul-Quran er altså startet af – og dermed tilhængere af – en sharia-professor, der prædiker dødsstraf for ytringsfrihed.

 

Muslimernes Fællesråd (MF) er stiftet af bl.a. steningsimamerne Abdul Wahid Pedersen og Fatih Alev.

MF har ikke villet, trods flere henvendelser, ikke udtale sig om, hvorvidt homoseksuelle skal have samme rettigheder som alle andre. Dette på trods af, at MF har modtaget 300.000 kr. til bekæmpelse af hadforbrydelser imod bl.a. homoseksuelle.

MF har været anklaget for at nægte at tage afstand fra terrororganisationen Islamisk Stat.

 

Den danske popgruppe Outlandish har turneret USA som hovednavn for den amerikanske muslimske ungdomsbevægelse MAS Youth, der udspringer af Muslim American Society (MAS). MAS er en del af Det Muslimske Broderskab.

Forsanger i Outlandish, Isam B, har flere gange ledet bønnen i den radikale moské Dansk Islamisk Center.

 

Oliestaten Qatar samarbejder med terrororganisationen Hamas. Lederen af Hamas, Khaled Mashaal, bor således i Qatars hovedstad Doha.

Qatar støtter Det Muslimske Broderskab.

Ifølge Tysklands regering støtter Qatar Islamisk Stat økonomisk.

Projektet Stop Qatar Now har mere information.

 

1) Foreningen Unge Muslimer I Odense udlovede 17. marts 2016 på deres Facebook-side (kopi her) bogen Al Aqidah al Wasitiah og kalder bogen “nyttig”. Bogen prædiker drab på ikke-muslimer, med mindre de konverterer til islam: “5. La ilaha illa Allah (There is no god but Allah) is the formula of Tawhid (Oneness) which all Messengers (peace be upon them all) agreed upon, rather it is the essence of their messages, and every Messenger made it the opening of his message and its pillar, as our Prophet (peace be upon him) said: “I was ordered to fight people until they say La ilaha illa Allah, and if they say it, then they protect their blood and their property from me except for its dues, and Allah, The Almighty, The Supreme, will judge them.” (Al-Bukhari and Muslim)” Bogens forfatter, Shaykh al Islam Ibn Tayymiyyah, betragtes som grundlægger af Islamisk Stat.

2) Unge Muslimer i Odense afholdt i 2014 et arrangement på Syddansk Universitet, hvor der var påkrævet kønsadskillelse.

 

VIOMIS er en forkortelse af foreningens egentlige navn, Viden om islam på gadeplan. Viomis’ formand, Khalid Alsubaihi, ses her i midten med Taweed-fingeren (fra Facebook), et håndtegn (pegefinger), som viser troskab overfor Islamisk Stat:
Khalid Alsubaihi

22. marts 2013 lagde Metropol lokaler til VIOMIS’ foredrag med Sheikh Khalid Yasin. Yasin er berygtet for at prædike islamisk lov, sharia, herunder dødsstraf for homoseksualitet og amputeringer som straf for kriminalitet. I den engelske Channel4’s dokumentar kan man se, at Yasin producerer hardcore islamist-videoer, hvor han prædiker offentlige hovedafhugninger, pisk og korsfæstelser.

Artikel: Viomis Aid – Viden om Islam’isk nødhjælp til Syrien
Hjemmeside: viomis.dk

0 Shares