NewSpeek

GREAT RESET – ELLER DEN STORE NULSTILLING IFØLGE DAVOS. EN NY VERDENSREGERING MED EN NY RELIGION ER VED AT VÆRE PÅ PLADS

Reset
Del artiklen her:

Af Caroline. 

 Den progressive indførelse af Great Resets dagsorden er intet mindre end indførelsen af den planlagte verdensregering, som vil blive påtvunget os alle, og som har været undervejs længe.

De fleste mennesker ved det ikke, og de er helt uvidende om samtlige informationer på skrift eller som erklæringer fra grundlæggeren af dette program, som også er formand for “World Economic Forum”, nemlig den meget omtalte Klaus Schwab, der har udgivet bogen “Great Reset, den fjerde industrielle revolution“.

Klaus Schwab og hans team er ganske klare i spyttet, når de taler om deres plan, men deres ord og skrifter har ikke været tilstrækkeligt udbredt.

For eksempel siges det et sted:

“Menneskets magt vil i stigende grad blive overtaget af computeren, og størstedelen af menneskeheden vil blive økonomisk overflødige og uden politisk magt”.

’Du skal intet eje, og du vil være lykkelig’
Denne forudsigelse blev lanceret i Davos i 2016 af Klaus Schwab med ordene: “Du skal intet eje, og du vil være lykkelig”. Dette er målet for Den Nye Verdensorden, som Davos og den amerikanske Deep State er i gang med at indføre gradvist, og som efter deres plan skulle kunne være på plads i 2030.

Ideen med transhumanismen, som den forudses i Davos, går unægteligt i en ny åndelig retning, hvis mål er en form for udødelighed for det “nye digitale menneske”, som beskrevet i 2009 i projektet “Human Connection” fra National Institute of Health: “en ambitiøs plan om fuldstændigt at kunne kortlægge de nervebaner som danner grundlag for den menneskelige hjernes funktioner”. Hvis disse baner kunne kortlægges præcist og oversættes til digitalt 0 eller 1, ville resultaterne kunne downloades til en computer, hvor de kunne overleve i det uendelige”.

Et af ikonerne for transhumanismen, Ray Kurzweil, hyret af Google i 2013, vurderer, at den eksponentielt teknologiske innovation vil gøre det muligt at overvinde døden og i sidste ende fremstille maskiner, hvis intelligens er højere end menneskets. 

Men for at kunne nå dertil, er det samtidig vigtigt at få befolkningen under total kontrol, og dagsordenen for Great Reset vil indebære alle midler til at opnå denne kontrol.

Alt dette er fuldstændigt beskrevet på World Economic Forums hjemmeside takket være en ekstremt udførlig interaktiv grafik. For eksempel behandles “Internet Governance“, som ikke kun opretter obligatorisk digital identitet, men også giver regler for styring af værdier og geopolitik, og den definerer civilsamfundets rolle mv.

Denne “styring” forudser at have fuld kontrol med:

Tanker og politisk tilhørsforhold

Forbrug

Flytning og rejser [hvor befinder personen sig?]

Ejendom og økonomi

Boligforhold

Kunst og kultur

Kontrollen virker gennem digital identitet
Kontrollen virker gennem digital identitet, geopolitisk indflydelse, overvågning af civilsamfundet osv. Alt vil for det meste være organiseret gennem blockchains, som sikrer de virkelige ledere af disse organisationer anonymitet.

I flere måneder har vi erfaret i flere lande, som teoretisk er demokratiske, en ægte vilje til at indføre det, som man fremover vil kalde “Ministries of Truth” (Sandhedsministerier) set i den Orwellske forstand.

I Canada hedder det “Ministry of Truth and Reconciliation”.

I USA hedder det “Governance and Disinformation Council”. 

I Frankrig har Sonia Backès, minister for medborgerskab, bebudet en bestemmelse om, at grupper med sekteriske tegn eller med konspiratoriske ideer, som ikke er i overensstemmelse med den offentlige mening, skal være at betragte som en sekt. Hvis sådanne “afvigelser” fra den offentlige mening virkelig skal forstås som en sekt, er det måske ikke sådan en, Madame tænker på, hvis vi henviser til den sindssyge vaccinepropaganda? 

Og på europæisk niveau siden oktober d.å. har Digital Service Act (DSA) defineret et princip, ifølge hvilket det, som er illegalt off-line, også er illegalt on-line især for at mindske risiko for manipulation af information eller misinformation (grundlæggende rettigheder, valgprocesser og folkesundhed). 

Ifølge en højt estimeret professor i psykologi ved navn Mattias Desmet, som har arbejdet længe med massepsykose, er det bedste middel til at kunne etablere et totalitært system en tilstand af frygt i befolkningen, hvilket man kan opnå med en “pandemi” (covid) og stimulere splittelse folk imellem (f.eks. woke-isme) eller sikre, at de sociale forbindelser i stigende grad udslettes (globalisme, videospil, fjernarbejde). En befolkning, der er bange, underkaster sig meget lettere, og professoren går så vidt som at sammenligne denne massepsykose med hypnose! [jf. dog dette link Peter Breggin says ‘mass formation’ is nonsense – NewSpeeks bemærkning]

I tre år er processen accelereret
I tre år er denne proces accelereret først med covid, obligatoriske vaccinationer og fratagelse af folks frihed, som dette har medført (forbud mod at gå, hvor man vil, kontakt, suspension eller afskedigelse af lønmodtagere). Og nu fortsætter det så med krigen i Ukraine, de forhøjede priser og risiko for fattigdom – og især det påståede problem med “KLIMA”.

Denne stigende proces viser sig også ved total afvisning af enhver debat. Hvad enten denne er videnskabelig, handler om klima eller er geopolitisk, så anses enhver meningsmodstander for at være “en sammensvoren” eller mere præcist blasfemisk, som vil blive dømt politisk eller brændt på mediebålet med støtte fra statslige organer, som også er de store udbydere af tilskud.

Hvis man ikke underkaster sig de nye forpligtelser, som er blevet imperative dogmer (vaccination, el-forbrug, varme, flytning osv.), og som allerede er blevet en lovovertrædelse, der straffes på den ene eller anden måde, vil det snart blive en kriminel handling, da myndighederne synes at være parate til at opfordre borgerne til at opgive deres stædighed. Og mange har allerede rettet ind for “det fælles bedste”. 

Men har historien ikke vist os, at man aldrig har gjort så meget ondt som i det godes navn?

Afvisning af debatter er allerede i sig selv et alvorligt angreb på det demokratiske fundament, og det er også et typisk karakteristikon i den totalitære ideologi, om den er materialistisk, religiøs eller kommunistisk.

Nogle tøver endda ikke med at beslutte, at fortidens spiritualitet skal ødelægges, som amerikanske kongresmedlem Jamie Raskin ønsker, og han fremkalder de russiske sociale normer som regressive (med henvisning til den ortodokse kristendom) … eller den konstante kritik af kristne samfund, især katolske som er imod woke-isme eller visse love såsom abort, homo ægteskaber og eutanasi.   

Greta Thunberg
I samme ånd forklarede Greta Thunberg for nyligt, at “det var på tide at nedlægge det racistiske, undertrykkende og kapitalistiske Vesten”. Dette er hele formålet med “klimakampen” – Vesten skal dø og vige pladsen”.

Flere katolikker begynder at røre på sig over for denne nye globale verdensorden, som vil have dem til at forsvinde. Her er det på sin plads at citere økonom og essayist Stanislas Berton, som også behandler denne kognitive eller spirituelle krig, som er i færd med at komme på plads: “En verdenskrig med kontrol over den menneskelige hjerne” er simpelthen en civilisationskrig.

Islams tænkere burde ikke tøve med at komme på banen, for selv om de endnu ikke er specielt i sigtekornet hos tilhængerne af den nye transhumanistiske religion, som uden tvivl betragter dem som allierede inden for rammerne af kampen mod den vestlige civilisation, varer det ikke længe, før den nye verdensorden også vil være i modsætning til deres værdier og koranen.

Ifølge Cheikh Omar Dourmane, professor i islamiske videnskaber ved Fakultetet for Islamiske Videnskaber i Paris, er islams seks overordnede formål, som styrer de forskellige sharia-forskrifter følgende:

bevare mennesker liv

bevare den menneskelige fornuft

bevare religionerne

bevare ejendom

bevare frihed

bevare familien

Hvordan kan man undgå at se en overensstemmelse mellem de fleste af disse mål med den kristne religion? Under alle omstændigheder deler begge en moral, som søger efter det “fælles gode” baseret på stærke sociale og moralske værdier i forhold til den forbrugeriske individualisme, der gradvis er blevet indført siden slutningen af 2. verdenskrig, og som i dag har ført os frem til en dødelig fejltagelse, som vi nu kan observere.

—————–

Kilde: https://reseauinternational.net/le-grand-reset-ou-la-nouvelle-religion-de-davos/ 

Del artiklen her:
Exit mobile version