GIV DANSKERNE RET TIL SELVFORSVAR MED SKYDEVÅBEN

Det er en menneskeret at kunne forsvare sig selv. Grove hjemmerøverier, stigende voldskriminalitet og terrortruslen puster til debatten om bevæbnet selvforsvar.

Tjekkiet har netop gjort det muligt for lovlydige borgere, der har bestået de nødvendige teoretiske og praktiske prøver, at købe og bære pistol til selvforsvar. Det sker med henvisning til den øgede trussel som følge af ikke-vestlig indvandring, og fordi et klart flertal af landets politikere grundlæggende mener, at borgere skal have mulighed for at kunne forsvare sig selv. Italien har netop gjort det lovligt at bruge skydevåben, hvis man bliver angrebet i sit eget hjem.

De kriminelle kan slå til hvor som helst, og politiet kan ikke være alle steder. Er det rimeligt, at voksne lovlydige mennesker fratages muligheden for at kunne forsvare sig selv og deres familie? Menneskerettighedserklæringens Artikel 3 lyder klart: “Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.” Retten til personlig sikkerhed indebærer vel også, at man kan forsvare sig?

Og nej, det er ikke farligt. Tag Israel, hvor borgerne må bevæbne sig selv på åben gade, som eksempel: På trods af deres liberale våbenlov, har Israel færre skydevåben-relaterede dødsfald end lande som Frankrig, Finland og Østrig. Og antallet af årlige dødsulykker med skydevåben i Israel tre gange færre end i Danmark.

Hvordan kunne en liberalisering af den danske våbenlovgivning se ud?

1) Vandelsgodkendelse. Ansøgere til pistol til selvforsvar skal være vandelsgodkendt (ren straffeattest m.v.). Godkendelsen kan evt. være på niveau med Hjemmeværnssoldater, der jo også har adgang til våben.

2) Skriftlig teoretisk prøve. Man skal bestå en skriftlig teoretisk prøve omkring den jura, der er forbundet med at eje våben og bruge våben til selvforsvar (straffelovens § 13 og § 14).

3) Praktisk prøve. Man skal bestå en praktisk skydeprøve som almindelige politifolk. Forud for den praktiske prøve skal ansøgeren gennemføre og bestå et kursus med samme indhold som politiets grundlæggende våbenuddannelse.

4) Krav om fornyelse. Kursus i teori og praksis skal tages og bestås skal bestås hvert 2. år. Vandelsgodkendelse skal fornys hvert år (ligesom ved personer med jagttegn).

5) Egenbetaling. Ansøgere og prøvetagere betaler selv alle udgifter forbundet med godkendelser, kurser og prøver.

6) Krav til alder og statsborgerskab. Ansøgeren skal være fyldt 25 år og være dansk statsborger.

7) Krav til våbentyper. Staten udgiver en liste over hvilke specifikke pistoler og kalibre, som kan erhverves ifm. selvforsvar.

8) Krav til føringsmidler. Våbnet må i det offentlige kun bæres skjult.

9) Krav om vedligeholdelse. Personer med godkendelse til skydevåben til selvforsvar skal være aktive medlemmer af en skytteklub, således at de kan vedligeholde deres skydning og våbenhåndtering.