NewSpeek

GENERATION JIHAD ER HER: STORT FLERTAL AF MUSLIMSKE UNGE STØTTER TERROR

Del artiklen her:

Af Nicolai Sennels

Mens europæiske skatteydere er gået på arbejde hver dag, så indvandringen kunne finansieres, har muslimske forældre som tak opdraget en generation af jihadister.

80 procent af unge tyrkere i Holland ser “intet galt” i at føre “jihad” imod ikke-muslimer. Det meget høje tal skal ses i lyset af, at tyrkere anses for at være blandt de mere vestligt indstillede muslimer.

27 procent af alle unge franskmænd og 14 procent af alle unge briter under 25 sympatiserer med jihad-bevægelsen Islamisk Stat. Dette inkluderer efter al sandsynlighed et meget stort flertal af unge muslimer i de to lande.

Tallene stemmer fint overens med, at 75 procent af muslimerne i Europa mener, at Koranen – en bog, der hundredevis af steder prædiker vold mod ikke-muslimer – skal tolkes bogstaveligt.

Generation Jihad er her.

Del artiklen her:
Exit mobile version