FJENDEN ER WHO, IKKE RUSLAND

WHO
Del artiklen her:

Af Peer Brændgaard.

[NewSpeek har fået tilladelse til at bringe indlæg fra Peer Brændgaards blog, som vi vurderer som særligt interessante. Denne tekst om WHO og geopolitik hører til dem. NewSpeek har indsat mellemrubrikker]

Når besættelsesmagten er lokaliseret til at være WHO, så kan vi fortsætte analysen ved at se på, hvem der finansierer og leder WHO.

Lad os tage ledelsen først.

Her kan vi se, at Rusland er repræsenteret med sundhedsminister Mikhail Albertovič Murashko, Kina med Yang Zhang (‘Director-General, Department of International Cooperation, National Health Commission’) og Indien med sundheds- og familieminister Rajesh Bhushan i WHO’s Ececutive Board.

Når vi ser på WHO’s finansiering, så finder vi, at Kina er med i Top 20 med en donation 168 mio. $ i regnskabsåret 2020-21. Vi kan også se, at Rusland har støttet WHO under hele coronakrisen med knap 6 mio. $ hvert år i 2020, 2021 og 2022. Det samme har Indien med knap 2 mio. $ pr. år.

Kina – og Alexander Gintsburg 
Kina har som bekendt spillet en særdeles central rolle i den globale coronabesættelse. Rusland har også spillet med i vaccineræset, hvor de ganske vist bruger deres egen mRNA-vaccine.
Putins pro-vaccine-rådgiver hedder (også kendt som Alexander Leonidovich). Han er leder af Ruslands sundhedsministeries Gamaleya Center.

Alexander Gintsburg er blevet portrætteret af Edward Slavquat den 2. januar 2022 i en artikel med overskriften ‘The false prophet leading Russians to digital slavery‘. Det fremgår her, at Alexander Gintsburg var inviteret til en Russian Jewish Congress (RJC) gala, hvor han modtog RJC’s Global Influence Award. Kongressen sammenlignede Gintsburg med Moses.

Den russiske regering har således bekriget det russiske folk med “corona” på samme måde som den kinesiske regering, den britiske, den amerikanske, den danske, osv. Det har blot været med forskellige våben, der dog i princippet er ens.

Det er muligt, at der pågår en samtidig vertikal og horisontal krig
Det er muligt, at der pågår en samtidig vertikal og horisontal krig, hvor de horisontalt indbyrdes krigsførende parter har en indbyrdes alliance om samtidig at føre vertikal krig mod deres egne befolkninger. Den horisontale krig tjener det militærstrategiske formål, at den dækker over den vertikale krig, så folket ikke opdager, at de bliver bekriget.

Den horisontale krig er den med konventionelle våben, der nu foregår i Ukraine, og som let kan udvikle sig en regulær 3. Verdenskrig. Den vertikale krig er den med stille våben, der foregår med biologiske våben i form af “vacciner” og psykologiske våben, der handler om at skræmme folk til at adlyde autoriteter.

Den globalt allierede magtelites formål med at bekrige verdens befolkning via blød besættelse er at nedbringe befolkningstallet via frivilligt folkemord og at øge den globale elites magt og kontrol via biosikkerhed og lydighedsbaseret økonomi.

Den horisontale krig er ud over at fungere som distraktion for den vertikale krig også motiveret af et opgør om den geopolitiske magt og to forskellige økonomiske systemer, hvor Rusland & Co. nu har bedre mulighed for at gennemføre en guldbaseret valuta end USA & Co. har.
Det er dog yderst tvivlsomt, at Rusland og Kina vil tillade en liberal økonomi, mens Vesten går over til en lydighedsbaseret digital valuta, men russisk propaganda kan nu få det til at fremstå sådan. Det sociale kreditsystem, som Vesten nu er ved at indføre, stammer jo fra Kina, og det er som taget ud af en skræmmende dystopisk episode af Black Mirror. [NewSpeeks fremhævelse]

Det er efter min mening lige så meget en fejl at tro, at Putin er vores redningsmand, og at Rusland & Co. repræsenterer en sundere ny verdensorden, som det er at tro, at Rusland er ond, Ukraine er uskyldig, og hvis vi bare holder med amerikanerne, som vi plejer, så skal det hele nok blive godt.

Muligt, at den horisontale krig dybest set er spil for galleriet
Det er meget muligt, at den horisontale krig dybest set er spil for galleriet – eller rettere: spil for militærindustriens omsætning. En “god” krig er samtidig en effektiv metode til at nedbringe befolkningstallet, så den psykopatiske magtelite kan realisere dét mål ved samtidig brug af både stille og larmende våben. Dermed er hele krigen og alle dens aspekter dybest set udelukkende vertikal: den globale, psykopatiske magtelite mod det globale, frihedselskende folk.

Til fredsdemonstrationen forleden var der en af talerne, der fortalte, at en atomkrig kan dræbe op mod knap 400 mio. mennesker. Jeg troede faktisk, at det var mange flere. Jeg tvivler på, at den psykopatiske magtelite kan stå for fristelsen til med et snuptag at nedbringe “kvægbestanden” med så mange millioner.

På den anden side så er “vaccinerne” godt i gang med at realisere det samme mål; det tager bare lidt længere tid end en atomkrig.

Cover: Unsplash.com (Random Institute)

Mere: Stopwho.dk

https://perbraendgaard.dk/2023/03/27/fjenden-er-who-ikke-rusland/

Del artiklen her: