FEMINISTER IMOD TRUMP: “ALLAH AKBAR” OG “I LOVE ISLAM”

Venstrefløjen har åbenbart ikke forstået, at de første der bliver klynget op – skulle islam få sin vilje – er den kreative, fritænkende klasse. […]