NewSpeek

FÆLLESSKABETS NYTTE

Fællesnytte-mønt
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Den politiske filosofi bag de tiltag, der angiveligt har skullet dæmpe konsekvenserne af coronaepidemien, har indtil for nylig ikke rigtigt interesseret mig. Jeg har simpelthen anset lockdowns, maskekrav og forsamlingsforbud som ideer udspringende af ren stupiditet og massehysteri – det, som den østrigske psykiater og YouTuber Rafael Bonelli kalder en kollektiv tvangsneurose. 

Opdagelsen af et slogan på historisk mønt, som jeg så forleden dag, fik mig imidlertid til at erkende, at der bag politikernes coronadekreter ligger en særlig tankegang, hvor individets rettigheder selvfølgeligt overtrumfes af fællesskabets interesser. Det forventes, at vi som borgere godvilligt opgiver den personlige frihed af hensyn til fællesskabets gode, når magthaverne udruller tiltag som fx det latterlige maskepåbud, der ikke er bakket op af et gran af videnskabelig evidens.

Fællesnytte går forud for egennytte
“Fællesnytte går forud for egennytte”, siger sloganet på den omtalte mønt, og det er jo egentlig kernen i de massetiltag, som vore politikere har påført os. Det klinger jo hjertevarmt, ja næsten kristent, at vi tilsidesætter egne behov for først at tjene vore medmennesker. 

Sloganet emmer af næstekærlighed og kunne ved en overfladisk betragtning lyde som en god socialdemokratisk ide, der alene rummer den pureste godhed. Med coronaepidemien ser vi den fulde implementering af, at fællesnytte går forud for egennytte, og selvom sloganet lyder næstekærligt, skal man ikke lade sig forlede; det stammer nemlig fra et ikke helt fint politisk system, som eksempelvis min farfar betalte en pris for at bekæmpe for ca. 80 år siden. 

Sloganet, som er præget ind i møntens kant, lyder på originalsproget: Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Mønten er en 5 Mark fra 1937 med ørn, hagekors og påskriften Deutsches Reich. Det løb mig bogstaveligt talt koldt ned af ryggen, da jeg ved hjælp af en lup havde dechifreret de gotiske bogstaver på møntens kant.
Du godeste, tænkte jeg, det er jo den politiske virkelighed, vi befinder os i lige nu. Vi ser i dag igen den nedtrampning af individets rettigheder, som min farfar bekæmpede, og som kostede ham et ophold i Dachau.

Det tog kun nogle få måneder at omdanne Danmark til en totalitær stat
I dag ser det bare desværre ud til, at flertallet af danskere bakker op om denne filosofi, hvor individets rettigheder på den mest selvfølgelige måde ofres for fællesskabets skyld. I et kristent perspektiv vil det være individets frie valg at tilsidesætte egne behov for at hjælpe næsten – et andet individ, som man anerkender som noget unikt skabt i Guds billede.
I coronafilosofien er dødsangst, tvang og trusler de motiverende faktorer, som godt hjulpet af mainstream-medierne bevæger masserne i den ønskede retning.
Ak ja! Det tog kun politikerne nogle få måneder at omdanne Danmark til en totalitær stat.

At vi nærmer os diktaturlignende tilstande bekræftes af den omstændighed, at ikke bare bevægelsesfriheden, men nu også ytringsfriheden er truet. Da jeg i 2020 fik bragt en kronik, der omtalte hydroxyklorokin som et, ifølge mange lægers erfaring, effektivt middel imod denne nye coronavirus, udløste det en hetz på de sociale medier.
Helt almindelige, og må man formode, tænkende mennesker forlangte min kronik fjernet fra internettet.

Mange danskere finder det i dag ok, at der udøves censur
Under påskud af at ville forhindre farlig misinformation finder mange danskere det i dag ok, at der udøves censur, og enkelte opfordrer endda til det. Det er som om, mange er blevet så usikre og autoritetsafhængige, at de ikke længere kan håndtere eksistensen af flere modstridende synspunkter. Der er nu i enhver situation kun ét synspunkt, der gælder – nemlig det, som magthavere og mainstream-medier repræsenterer. Alle andre holdninger stemples som farlige konspirationsteorier eller fake news.

Opvokset i halvfjerdserne lærte også jeg løgnen om, at nazisme er et højreekstremt system. I ordet nationalsocialisme indgår jo ordet socialisme, og man kan undres over, hvorfor en så åbenlys løgn sælges til skolebørn. Det politiske spektrum spænder ikke fra den yderste venstrefløjs kommunisme til den yderste højrefløjs nazisme. Begge totalitære systemer befinder sig på den yderste venstrefløj, hvor et af de ideologiske kernepunkter er, at fællesnytte går forud for egennytte. En egentlig modpol til de farlige kollektivistiske ideologier finder vi kun i kristendommen, som i kraft af sit fokus på, at mennesket er skabt i Guds billede, beskytter individet imod overgreb fra flertallet repræsenteret ved staten.  

Danskerne tror ikke længere på Gud og derfor heller ikke på, at hvert eneste menneske er unikt og skabt i Guds billede. Det danske folk er derfor, har vi det seneste år erfaret, nu klar til at acceptere full blown kollektivisme. Denne gang ikke i form af nationalsocialisme, men i stedet noget endnu værre, nemlig Klaus Schwabs globalsocialisme, som ikke levner muligheden for at flygte til et land, hvor personlig frihed stadig findes.

Jeg kan nu ved lov diskrimineres i mit eget land
Som ikke-vaccineret og som pcr-testforsager kan jeg nu ved lov diskrimineres i mit eget land. Fx har jeg i foråret været nægtet adgang til biblioteket, som jeg i høj grad er afhængig af i mit arbejde som forfatter og privat researcher. 

I skrivende stund er jeg forhindret i at tage i Fårup Sommerland med mit barnebarn. I Tyskland startede det med diskrimination og jødestjerner, og jeg ville ikke blive forbavset, hvis politikere snart forslog, at ikke-vaccinerede skal bære en mærkat på deres tøj. 

Et sådant tiltag kunne være til fællesnytte ved at advare om, at folk som jeg er “de farlige”. Vi ved, hvordan det startede i Tyskland, og vi ved også, hvordan det endte. Hvis det indenfor en nær fremtid skulle komme så vidt i Danmark, ved jeg dog, at skylden er helt og holdent min egen. 

Ved at afvise vaccinationen lod jeg egennytten gå forud for fællesnytten.

Del artiklen her:
Exit mobile version