EU’S ASYL-DOM KAN SVEKKE EU YTTERLIGERE

EU
Del artiklen her:

Af Rita Karlsen.

EU-domstolen har slått fast at Polen, Ungarn og Tsjekkia brøt EU-traktatene da de nektet å ta imot migranter/asylsøkere som skulle fordeles mellom de ulike medlemslandene. Saken går tilbake til 2015, og EU-kaoset under folkevandringskrisen.

Tvunget gjennom av EU-kommisjonen
Det var på et ministermøte i EU i september 2015, da folkevandringskrisen var prekær, at det ble bestemt at medlemslandene skulle avlaste landene med ekstremt høy innvandring, i første rekke yttergrenseland som Hellas og Italia, samt Ungarn som var satt under hardt press. Dette ble inngått ved avstemning med alminnelig flertall, til Tsjekkia, Slovakia, Romania og Ungarns uttrykte motstand.

De mente det var et brudd på EUs retningslinjer, blant annet fordi det heter at alle medlemsland skal være enige om denne form for avtaler.

Det ble hevdet at rådet i EU, altså de 28 medlemslandene, ikke hadde et tilstrekkelig rettsgrunnlag til å vedta en slik kontroversiell beslutning som omfordelingen av migranter/asylsøkere er. I tillegg ble det vist til at omfordelingen ble presset så raskt gjennom (på 13 dager) at det skjedde en rekke feil i prosessen.

Når Ungarn var motstander, til tross for at det kunne avlastet landet, var det fordi de prinsipielt er motstander av et kvotesystem. Norge på sin side tolket dette relokaliseringsprogrammet til også å gjelde Schengenland, der Norge er medlem, og var for øvrig det første landet som gikk ut og tilbød «avlastning». Danmark deltok ikke, da de har reservasjoner fra deler av EU-avtalen, mens Finland var det eneste landet som unnlot å stemme.

Senere utviste også Polen sin motstand, men EU-kommisjonen sto på sitt. Resultatet ble således at land ble tvunget til å ta imot asylsøkere mot sin vilje.

[Resten af artiklen kan læses her  HRS – Human Rights Service] 

Del artiklen her: