EUROPÆISKE BORGERE REJSER TIL EU-PARLAMENTET FOR AT FREMLÆGGE ET UPOPULÆRT EMNE

MayDay
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

[NewSpeek vil gerne promovere en pressemeddelelse fra May Day]

Europæiske borgere rejser til EU-Parlamentet for at fremlægge et upopulært emne

Det var en stor begivenhed, da den nyoprettede NGO, Europeans for Safe Connections (ESC), tirsdag den 7. februar besøgte Europa-Parlamentet.

 ESC deltog i en workshop arrangeret af MEP Michèle Rivasi (De Grønne/EFA), Anne-Sophie PELLETIER (Venstre) og Ivan Sinčić (NI) sammen med borgere fra hele Europa, der var rejst hele vejen til Bruxelles.

Arrangementet blev afholdt, så interessenter kunne mødes med koalitionen Europeans for Safe Connections, som præsenterede deres opfordring til handling om ulemperne af vores moderne trådløse telekommunikationsteknologier.

Repræsentanter for de elektrooverfølsomme var også til stede og afgav rørende vidnesbyrd i lokalet og på video (produceret af May Day) om deres dystre livssituation, som med 5G og 6G vil blive uudholdelig.

Rob van der Boom (Nederlandene) kom i sin præsentation med følgende konklusion: “Vi har uacceptable bivirkninger af radiofrekvenser på menneskers sundhed og også på naturen. EU’s nuværende regler tager ikke hensyn til dem.”

Også ordføreren for Resolution 1815 om risikoen ved elektromagnetiske felter, Jean Huss (Luxembourg), er meget skuffet over EU’s prioritering: “Den retning, som Europa-Kommissionen og medlemsstaterne følger, er blot en institution, der udelukkende tager hensyn til de finansielle økonomiske interesser og ignorerer sundhedsspørgsmål.”

Efter at have lyttet til præsentationen fra Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, indhold og teknologi om deres massive planer for udrulning af mere 5G og snart 6G med endnu mere trådløs stråling, stillede Pernille Schriver (Danmark) disse brændende spørgsmål: “Alle de mennesker her fortæller jer, at de bliver syge, og vi har forklaret jer videnskaben, så jeg har nu to spørgsmål: Hvordan kan EU fortsætte udrulningen af 5G, og nu taler I om 6G, når EU ikke har foretaget en miljø- og sundhedsvurdering? Og 2) Hvor mange EU-midler har I sat af til sundheds- og miljøvurderingen?”

Afsluttende bemærkning fra MEP Michèle Rivasi (Frankrig): “Lov venligst, at I aldrig mere vil lancere en teknologi uden en konsekvensanalyse, gør det aldrig mere. Vi må genindføre borgernes stemme i debatten … vi har bygget Europa baseret på mennesker, baseret på fred, baseret på velfærd, baseret på fremtiden.”

Europeans for Safe Connections er på vej til at blive en stor paraplyorganisation med et stærkt budskab om bivirkningerne af trådløs kommunikation og digitalisering på samfund og natur.

________________________________________________________________________________

Europeans for Safe Connections (ESC) er en koalition af nationale og internationale organisationer, der er opmærksomme på de negative konsekvenser af moderne kommunikationsteknologier. ESC’s medlemmer udarbejder forslag for at sikre en mere sikker anvendelse af trådløse telekommunikationsteknologier og begrænse radiofrekvens- og mikrobølgeeksponeringen så meget som muligt af hensyn til den enkelte, samfundet, flora og fauna.

Særlig kort version af EP workshop kan ses her på You Tube

Fuld version: Kan ses her på video 1 og video 2

Workshoppen i medierne

  ESC

Medlemmer af ESC foran Parlamentet

Aktivister

Aktivister fra Slovakiet og Tjekkiet

Del artiklen her: