EU: 21 PROCENT AF 15-ÅRIGE HAR INDVANDRERBAGGRUND

Europa gennemlever i disse år en udskiftning af befolkningen. […]