NewSpeek

ER VACCINERNE ET FORSØG PÅ DEPOPULATION?

VaxMikroskop
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Tidligere vicedirektør og chefforsker hos Pfizer, dr. Michael Yeadon, har siden coronaudbruddet ytret sig stærkt kritisk overfor verdens regeringers massetiltag. Gang på gang har han pointeret, at coronatiltagene globalt har taget udgangspunkt i de samme usandheder og fordrejninger. Lad mig kort nævne nogle af dem:

  1. Dette er en helt ny virus, som ingen har immunitet overfor. Dette er ikke sandt, for uanset denne virus’ egenskaber (designet eller ikke-designet) er den nært beslægtet med de andre coronavira, som vi alle i årevis har været i berøring med, og som vores immunforsvar derfor kender.
  2. Ingen behandlinger eksisterer. Dette er også forkert, da det meget hurtigt viste sig, at bl.a. hydroxyklorokin, som var dokumenteret effektivt i behandling af SARS-CoV-1, også var effektivt mod denne ‘nye’ virus.
  3. Asymptomatiske tilfælde kan smitte. Igen forkert. Al empirisk evidens fra århundreders research, samt fra hvad din mor har fortalt dig, modsiger denne påstand.
  4. Lockdowns virker. Nej, empirisk evidens modsiger også denne påstand. Kun syge mennesker smitter, og såfremt syge mennesker holder sig hjemme, hvilket de normalt gør, vil de negative effekter af lockdowns overskygge den smule smittespredning, man undgår.
  5. Varianter frembragt gennem naturlig evolutionær mutation udgør en stor fare. Nej, varianterne er stadig næsten identiske med den oprindelige virus, som vi, som nævnt under punkt 1, alle har en vis modstandsdygtighed overfor.

Dr. Yeadon forklarer baggrunden for sin bekymring med, at alle regeringer på uforklarlig vis har smidt deres egne landes eksisterende epidemiberedskabs-guidelines overbord og derefter adopteret præcis den samme kinesisk-inspirerede autoritære fremgangsmåde, som baseres på en række usandheder, der modsiges af mange års ophobet medicinsk erfaring – det, vi kalder empirisk evidens.

Agendaen: At få alt til at pege på vaccinerne som eneste redning

Hele agendaen har tilsyneladende haft det mål at få alt til at pege på vaccinerne som eneste redning. Intet andet forklarer magthavere og myndigheders store indsats med at undertrykke alle kendte og effektive behandlinger som ivermectin, hydroxyklorokin, budesonid, monoklonalt antistof – og ganske almindelige kosttilskud som D-vitamin, quercetin, zink og NAC (listen er endda længere end det).

Dr. Yeadon, som altså er tidligere topforsker og ekspert i immunologi, har nu denne advarsel til os om den igangværende globale massevaccinationskampagne: Jeg ser ingen anden rationel fortolkning, end at dette er et alvorligt forsøg på masse-depopulation!

Yeadon forklarer, at myndigheder vil forsætte med at presse folk til at tage ekstra booster-shots, og på et tidspunkt i løbet af nogle år vil folk dø af uforklarlige sygdomme, som pga. forsinkelsen ikke vil blive kædet sammen med vaccinerne. Lyder det som en kugleskør konspirationsteoretikers fantasi?
For de fleste vil det måske lyde sådan, men efter mine egne mange, mange timers research i, hvordan vaccinerne virker, og hvad de indeholder, vil jeg ikke afvise, at Yeadon har ret. 

Professor Cahill, professor Bhakdi og andre eksperter på det immunologiske område har specifikt advaret om fænomenet ‘antibody dependent enhancement’ (antistofafhængig forstærkning), ADE – et problem, som kan opstå, når de af vaccinen frembragte antistoffer ikke matcher en virus, som i mellemtiden er muteret. 

Antistofferne, som er ikke-neutraliserende, kan i stedet for at beskytte personen faktisk hjælpe virus med at trænge ind i cellerne, hvorved infektionen forstærkes. De sidste 20 år er vaccineproducenternes bestræbelser på at få godkendt denne type vaccine blevet forhindret af, at forsøgsdyrene er døde netop på grund af ADE, når de nogen tid efter mRNA-vaccinen er blevet udsat for den selvsamme sygdom, som vaccinen skulle have beskyttet dem imod.
Ingen af vaccineproducenterne har gjort rede for, hvordan de så pludseligt har kunnet løse dette problem. Det er derfor, forskere er bekymrede – uanset om de som Yeadon tror på eksistensen af en plan om masseudryddelse.

Apropos masseudryddelse. Er det vanvittigt at tro på muligheden af, at nogen vil udrydde en masse mennesker, og at man kan bruge vacciner som et effektivt middel? Tja… døm selv her!

Kort fortalt: Gates forklarer, at man kan mindske verdens befolkning ved hjælp af bl.a. nye vacciner.

   

Del artiklen her:
Exit mobile version