ER DER ÆRE VED ÆRES-RELATEREDE KONFLIKTER?

fear
Del artiklen her:

Af Helle Andersen.

Udenrigsministeriet har lavet et nyhedsbrev som en art hjælp til for eksempel kommuner, der kommer i berøring med etniske moral-begreber i kollision med danske. Uacceptable etniske moralbegreber kunne fx være negativ social kontrol.

Som det ses af Udlændinge-og Integrationsministeriets hjemmeside er det en amatøragtig og konfliktsky tilgang (læs her). Alene navnet æres-relaterede konflikter bør genovervejes. Der er ingen ære ved de etniske moralnormer, som konstant afdækkes. For eksempel negativ social kontrol i form af, at piger ikke må gå ud og ikke deltage i det almindelige samfundsliv.

Udlændinge- og integrationsministeriet burde benævne det ”negative anti-vestlige kønsrolle-normer” og være meget klare vedrørende, at det er helt uacceptabelt i Vesten.

Den negative sociale kontrol kan være: Kontrol af, hvor kvinden er henne, ingen udgang uden følgeskab, tøj, mobil, tvangsægteskaber mm.

Jeg har selv oplevet, at døtre af indvandrere – veluddannede forældre, men altså ikke-integrerede – ikke måtte deltage i skolens sociale arrangementer. Nogle få gange om eftermiddagen måtte de være med, men aldrig om aftenen. De skulle tilfældigvis ”noget”, og det var at sidde hjemme og ”blive kontrolleret”. Det viser endnu engang, at integrationen er totalt fejlslagen og umulig. Desuden er det imod alt, hvad danske ligestillingsbegreber står for – imod en grundlæggende vestlig norm.

I håndbogen fra Udlændinge og Integrationsministeriet skrives: ”Mere end hver sjette nydansker har været udsat for, at familiemedlemmer har overvåget dem ved at ringe til dem eller følge efter dem”.

Kriminalitet og vold og drab er blevet hverdag

Den negative sociale kontrol sker ikke bare ved meget streng social kontrol af pigerne fra etniske familier. Den udmønter sig også i vold og endog mord på pigerne og kvinderne, der ikke overholder ’reglerne’ i de etniske miljøer.

Læs fx her om etniske konflikter med rod i ikke-acceptable etniske normer.  Det fremgår af linket, at Ritzau oplyste i oktober 2008, at der siden 2007 havde været 280 sager om vold eller æresdrab i Danmark.

Mange sager omhandler unge kvinder, som enten er blevet tvangsgift eller nægter at gifte sig.

Ikke ’æres’drab, men kvindelikvidering

Der er flere eksempler på deciderede ’æres’drab i Danmark. Blandt andet blev en 25-årig syrisk kvinde stukket ihjel for øjnene af chokerede buspassagerer på Amager i 1996. Gerningsmanden var kvindens irakiske ægtemand. Hun var flygtet fra ham, fordi han ikke ville acceptere hendes vestlige levevis.

I 1997 nægtede en 20-årig pakistansk kvinde at leve i et tvangsægteskab med sin fætter. Det blev fatalt for hende. Hendes storebror kvalte hende og skar halsen over på hende. Drabet skete i København og blev overværet af flere familiemedlemmer.

En af de mere kendte sager er fra 2002. Her blev den 14-årige Sonay slået ihjel af sin turkmenske far, angiveligt fordi hun var blevet “for dansk”. Sonay fik et hårdt slag i hovedet, hvorefter den bevidstløse pige blev kastet i Præstø Havn. Senere fandt fiskere liget af den unge pige.

Endnu et ’æres’drab, der vakte røre i Danmark skete i 2005. Her skød og dræbte en pakistansk mand sin søster Ghazala Khan på åben gade i Slagelse. Hendes 27-årige, afghanske mand blev livsfarligt såret. Grunden til drabet var, at Ghazala havde giftet sig mod familiens ønske. Det var hendes bror, der affyrede de dræbende skud, men otte andre fra hendes familie endte også på anklagebænken i Østre Landsret. Alle ni blev kendt skyldige i drab.

Så stop al tale om ’æres’drab. Det rette ord er kvindelikvidering.

Del artiklen her: