ENSOMHED

Solitude
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.


Der er foretaget en langtidsundersøgelse af mænd i København født omkring 1920. Omkring 1985, da de var ca. 65 år, registrerede man om de boede alene eller boede sammen med nogen. I årene derefter har det vist sig, at mænd der boede alene havde betydelig større dødelighed end de øvrige. I undersøgelsen er der taget højde for en lang række biologiske, livsstilsmæssige og miljømæssige faktorer, herunder rygning, blodtryk, diabetes, motion, kolesteroltal, hvilepuls, humør, bolig etc. Men selv når man tager højde for disse forhold, viser det sig, at de, der bor alene, har en betydeligt større risiko for at dø af hjertesygdom end dem, der bor sammen med nogen (risikoen er forøget med 36 %). Den øgede dødelighed ses dog ikke for mænd der tilhører den øverste socialklasse.
Den negative virkning af ensomhed er større for mænd end for kvinder. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser at når der justeres for rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet, er der i Danmark årligt blandt ensomme i sammenligning med folk som ikke er ensomme:

770 ekstra dødsfald

5.300 tabte leveår blandt mænd og 3.100 tabte leveår blandt kvinder

Et tab i befolkningens middellevetid på to måneder for både mænd og kvinder


https://www.berlingske.dk/samfund/stor-undersoegelse-singlelivet-er-doedsensfarligt

https://academic.oup.com/ehjqcco/article/5/3/208/5300001

Del artiklen her: