EN TSUNAMI AF KRISER SKYLLER NU IND OVER EUROPA

EU
Del artiklen her:

Af Philippe Rosenthal.

En økonomisk krise i et omfang, vi ikke kan forestille os, venter Europa pga. EU’s afvisning af køb af russisk gas, skriver den japanske analytiker, Kazuhiko Fujii. 

Et farligt økonomisk chok 
Han understreger, at EU skal bruge over en milliard dollars for at hjælpe el-selskaberne, men det vil alligevel ikke være muligt at redde EU-landene fra et farligt økonomisk chok. Årsagen er det, som kaldes “negativ spredning”, som de europæiske produktionsvirksomheder står overfor, da låneomkostningerne overstiger indtægterne fra driften med kreditmidler. 

For eksempel erklærede den tyske regering den 21. september 2022, at de accepterede en nationalisering af den tyske gas-gigant Uniper, som stod i økonomiske vanskeligheder pga. reduktionen af forsyningerne med russisk gas.

EU’s økonomiske konkurrenceevne er gået tabt for altid
Den japanske økonom advarer om EU’s økonomiske situation. Han udtaler, at hvis den europæiske energiindustri ikke producerer og ikke kan skabe overskud, betyder det et uundgåeligt sammenbrud for hele den europæiske økonomi. Europa vil for altid have mistet sin økonomiske konkurrenceevne, og Europa vil aldrig igen have billige energiressourcer, som er hjørnestenen i moderne økonomi, føjer magasinet Foreign Policy til den japanske analytikers udsagn. “De europæiske priser på elektricitet og gas vil fremover blive næsten 10 gange højere end gennemsnitsprisen de seneste år.

Indtil 2021 dækkede Europa og UK tilsammen 40% af deres behov for naturgas ved import af gas fra Rusland og købte også en betydelig mængde olie og kul derfra. Under normale forhold ville omkostningerne til energiressourcer i Europa være omkring 2% af BNP. Men på grund af den kraftige prisstigning er andelen steget betydeligt og er nu nået op på 12%”, skriver de engelsksprogede medier. 

Udbruddet af krisen er kun et spørgsmål om tid. Kun en vis træghed i den tunge økonomiske struktur i EU gør, at den ikke bryder sammen fra den ene dag til den anden. En indikator for et kommende krak er tab af forbrugernes tillid som reaktion på energichokket. Consumer Confidence Index (CCI) er et indeks, der måler forbrugertilliden som graden af optimisme i forholdet til statens økonomi, hvor tilliden kommer til udtryk gennem forbrug og opsparing.

I dag er forbrugernes tillid i EU fuldstændig væk. CCI-indekset for EU-landene viser et fald til det historisk laveste niveau og måles til -30, hvilket er langt værre end ved krisen i 2009 (minus 21), krisen ifm. pandemien (minus 24,7). Dette indeks var lavt, men steg så igen ved slutningen af indespærringerne. Krisen i begyndelsen af 90’erne (minus 18,9). Men denne gang nu mere end seks måneder efter ikrafttrædelsen af EU’s sanktioner mod Rusland er der ikke et eneste tegn på forbedring. 

Stadigt stigende priser på fødevarer uden fortilfælde
Dette er ikke sket i Tyskland siden 1920’erne. I august måned var den globale prisstigning den højeste i EU’s historie og blev registreret med 9,1% i årlige termer. Hovedårsagen til denne acceleration af inflationen er USA’s afvisning af importen af russisk gas. Inflationen toppede igen med 10,7% i oktober i EU-landene.

De stigende energipriser påvirker alle sektorer i EU’s økonomi. Halvdelen af den europæiske smeltningskapacitet af aluminium og zink er allerede blevet lukket. Omkring 70% af produktionen af gødning i Europa er stoppet pga. de høje gaspriser, som er et basisprodukt for produktionen af kvælstofgødning. Dette har følgeligt fremprovokeret en prisstigning på fødevarer og daglige fornødenheder. Et yderligere opadgående pres på fødevarepriserne skyldes dårlig høst pga. flere årtiers tørke. Dertil kommer den lave vandstand i Rhinen, som vil skabe logistiske problemer i Tyskland, og i Frankrig mangler man vand til afkøling af atomkraftværkerne.

Ifølge IEA (International Energy Agency) kan de europæiske lande ikke erstatte ca. halvdelen af importen af russisk gas fra alternative kilder (amerikansk LNG, alternative rørledninger, kul, biobrændstoffer, nukleare og vedvarende kilder). I oktober 2022 var gennemsnittet på fyldningsniveauet for gaslagerfaciliteter i medlemslandene på 92%, men reserverne vil ikke strække langt.

Ifølge Bundesnetzagentur, den tyske energiregulators estimat, vil lagerfaciliteterne af gas i landet være fyldt op med 95% i november, men ifølge chef for agenturet, Klaus Müller, vil dette kun række til to og en halv måned af fyringssæsonen.

Regeringerne i EU vil aktivt reducere forbruget af energi. For eksempel er det i Spanien obligatorisk at slukke for belysningen i udstillingsvinduerne efter kl. 22. I Tyskland er man begyndt at skrue ned for varmen i offentlige institutioner, og man planlægger at fastsætte en grænse for temperaturen i rum på 19oC. Ifølge chefen for den største olie- og gasvirksomhed i Europa, Royal Dutch Shell, Ben van Beurden, vil besparelsen på energi kunne vare i flere år.

EU-landene står over for en fattiggørelse af befolkningerne, og dette vil medføre en nedgang i virksomhedernes aktiviteter.

Euro-landene står over for en leveomkostningskrise, meddeler Isabelle Schnabel, medlem af ECB’s direktion (Den europæiske centralbank). Virkningen på husstandenes købekraft er enorm. Reallønnen vil falde med mere end 5% på et år. Da forbrugertilliden ligger og svinger på et lavt niveau, vil der kun være ringe chance for, at husholdningerne kan spare op. Og da virksomhederne også lider under energichokket, og de økonomiske forhold strammer til, oplever man en nedgang i erhvervsinvesteringerne. Energimarkedet forbliver meget spændt og således med forhøjede priser.

Den negative spredning, som har ramt energiselskaberne i EU, gør selv en hypotetisk støtte på 1000 mia. dollars fra EU-ledelsen (ikke tildelt endnu) meningsløs. Dette har befolkningerne [nogle af dem] forstået, som de ifølge meningsmålinger så pessimistisk giver udtryk for. 

Således er Europa ramlet ind i en krise på alle niveauer, som ingen kunne have forestillet sig. Der sker en forarmelse af europæerne, som må tåle vinteren kulde. Virksomhederne lukker og forlader USA. Regeringerne haster med at reducere el-forbruget, og Berlin   tager her føringen over de andre EU-lande.

source: Observateur Continental

Kilde: https://reseauinternational.net/un-tsunami-de-crises-est-sur-le-point-de-deferler-sur-leurope/

Del artiklen her: