EN HYMNE TIL RETFÆRDIGHEDEN – ’DET VAR IKKE EN FEJL’

MAAlice
Del artiklen her:

An Anthem for Justice –

by Margaret Anna Alice

https://www.youtube.com/watch?v=ueUXNL-A3Zg

Mistakes Were NOT Made

The Armenian Genocide was not a mistake.
Holodomor was not a mistake.
The Final Solution was not a mistake.
The Great Leap Forward was not a mistake.
The Killing Fields were not a mistake.

Name your genocide—it was not a mistake.
That includes the Great Democide of the 2020s.
To imply otherwise is to give Them the out they are seeking.

It was not botched.
It was not bungled.
It was not a blunder.

It was not incompetence.
It was not lack of knowledge.
It was not spontaneous mass hysteria.

The planning occurred in plain sight.
The planning is still occurring in plain sight.

The philanthropaths bought The $cience™.
The modelers projected the lies.
The testers concocted the crisis.
The NGOs leased the academics.
The $cientists fabricated the findings.
The mouthpieces spewed the talking points.

The organizations declared the emergency.
The governments erected the walls.
The departments rewrote the rules.
The governors quashed the rights.
The politicians passed the laws.
The bankers installed the control grid.

The stooges laundered the money.
The DoD placed the orders.
The corporations fulfilled the contracts.
The regulators approved the solution.
The laws shielded the contractors.
The agencies ignored the signals.

The behemoths consolidated the media.
The psychologists crafted the messaging.
The propagandists chanted the slogans.
The fact-chokers smeared the dissidents.
The censors silenced the questioners.
The jackboots stomped the dissenters.

The tyrants summoned.
The puppeteers jerked.
The puppets danced.
The colluders implemented.
The doctors ordered.
The hospitals administered.

The menticiders scripted.
The bamboozled bleated.
The totalitarianized bullied.
The Covidians tattled.
The parents surrendered.
The good citizens believed … and forgot.

This was calculated.
This was formulated.
This was focus-grouped.
This was articulated.
This was manufactured.
This was falsified.
This was coerced.
This was inflicted.
This was denied.

We were terrorized.
We were isolated.
We were gaslit.

We were dehumanized.
We were wounded.
We were killed.

Don’t let Them get away with it.
Don’t let Them get away with it.
Don’t let Them get away with it.

© Margaret Anna Alice, LLC 

En hymne til retfærdigheden –

af Margaret Anna Alice (oversat af Erik Refner, senior)

Det var IKKE en fejl

Det armenske folkemord var ikke en fejl.

Holodomor var ikke en fejl.

”Die Endlösung” var ikke en fejl.

”The great leap forward” var ikke en fejl.

”The Killing Fields” var ikke en fejl.

Nævn et folkemord – det var ikke en fejl.

Inkluderet er 20’ernes store Demoside.

At antyde andet er at forære ”Dem” den vej ud de søger.

Det var ikke forkludret.

Det var ikke uheld.

Det var ikke en bommert.

Det var ikke inkompetence.

Det var ikke mangel på viden.

Det var ikke noget spontant massehysteri.

Planlægningen fandt sted til offentlig skue.

Planlægningen pågår endnu for alle at se.

Filantroperne købte viden$kaben.

Modelmagerne lavede løgnene.

Testerne opdigtede krisen.

NGO’erne hyrede akademikerne.

Viden$kaben fabrikerede resultaterne.

Talerørerne udspyttede slagordene.

Organisationerne erklærede nødsituationen.

Regeringerne rejste murene.

Departementerne omskrev reglerne.

Guvernørerne ophævede rettighederne.

Politikerne vedtog lovene.

Bankerne installerede kontrolnettet.

Lakajerne hvidvaskede pengene.

Forsvarsministeriet afgav ordrerne.

Virksomhederne opfyldte kontrakterne.

Myndighederne godkendte løsningen.

Lovene beskyttede kontrahenterne.

Myndighederne ignorerede signalerne.

Mastodonterne overtog medierne.

Psykologerne lavede budskaberne.

Propagandisterne råbte slagordene.

Faktasterne sværtede dissidenterne.

Censorerne kvalte spørgerne.

Gorillaerne trampede på afvigerne.

Tyrannerne kaldtes til samling.

Dukkeførerne trak i snorene.

Dukkerne dansede.

Kollaboratørerne iværksatte.

Lægerne beordrede.

Hospitalerne administrerede.

Hjernevaskerne skrev manuskriptet.

De røvrendte brægede.

De totalitariserede blev mobbet.

Kujonerne sladrede.

Forældrene overgav sig.

De gode borgere troede … og glemte.

Dette var beregnet.

Dette var formuleret.

Dette var fokus-grupperet.

Dette blev artikuleret.

Dette blev fremstillet.

Dette blev forfalsket.

Dette blev tvunget.

Dette blev påført.

Dette blev benægtet.

Vi blev terroriseret.

Vi blev isoleret.

Vi blev manipuleret.

Vi blev umenneskeliggjort.

Vi blev såret.

Vi blev myrdet.

Lad dem ikke slippe af sted med det.

Lad dem ikke slippe af sted med det.

Lad dem ikke slippe af sted med det.

Margaret Anna Alice, LLC  https://www.youtube.com/watch?v=ueUXNL-A3Zg

https://expose-news.com/2023/03/21/2020s-great-democide-was-not-a-mistake/

Del artiklen her: