EN 7 / 7 DELEORDNING ER DET BEDSTE FOR SKILSMISSEBØRN

silhouette
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Ifølge tilknytningsteorien – en bredt anerkendt teori i psykologien – har det stor betydning for menneskers liv og udvikling, at de i den tidligste barndom opbygger en sikker tilknytning til en eller flere omsorgspersoner. Oftest moderen. Når barnet når en alder på ca. 1 år, er tilknytningstypen allerede bestemt.

Hvis forældrene skilles, kan man derfor forestille sig, at det er bedst for det lille barn at være hos moderen, som det har den sikre tilknytning til.

Det bruges af mange som argument for at barnet skal være hos moderen. Man kunne forestille sig, at f.eks. en7 / 7 deleordning, hvor barnet først skal være hos moderen en uge, og så hos faderen en uge, giver så meget uro og omskiftning i barnets liv, at det tager skade.

Det bekræftes ikke af forskningen.

Efter 2-års alderen

Når barnet er 0 – 2 år gammelt, er det vigtigste for barnet, at moderen er god til at kommunikere med barnet. Men efter 2-års alderen er dette ikke længere så afgørende.

Det er især undersøgt af svenske forskere. Her opdeler man i fire mulige situationer:

A) Barnet bor i en kernefamilie

B) Barnet bor skiftevis hos forældrene i en 7/7 ordning

C) Barnet bor mest hos den ene forælder, oftest moderen

D) Barnet bor kun hos én forælder, oftest moderen

En undersøgelse, der omfatter børn fra alle fem nordiske lande, viser, at barnet har flest psykologiske problemer hvis det kun bor hos den ene forælder; i forhold hertil trives barnet bedre i en 7/7 ordning eller i en kernefamilie.

Det vigtigste er, at barnet har samvær med begge forældre
Det vigtigste er altså, at barnet har samvær med begge forældre, og her er det især kontakten til faderen, der gør forskellen. At barnet skifter bopæl i et regelmæssigt mønster, skader det altså ikke.

De svenske forskere har også lavet en lang række undersøgelser af børn i 10 til 18- års- alderen, igen med en opdeling i boformerne A, B, C og D som nævnt ovenfor.
I hver eneste undersøgelse viser det sig, at A er bedst for barnet, B er næsten lige så godt, C er dårligere, og D er værst.

Et eksempel med 12-15-årige børn: Andelen med søvnbesvær var i A, B, C og D henholdsvis 13, 14, 19 og 22 %. Andelen som ofte havde hovedpine var henholdsvis 12, 14, 17 og 19 %. I alle undersøgelserne, og på næsten alle parametre, især m.h.t. psykosomatiske problemer, fandt man samme mønster.

Når en familie skal skilles
Når en familie skal skilles, er det altså konsekvent bedst at lave en 7/7 ordning.
Internationale undersøgelser – i andre europæiske lande, i USA, og i Australien – viser konsekvent det samme.

Den amerikanske forsker Linda Nielsen har lavet en oversigt over 40 undersøgelser, og de viser helt konsekvent dette mønster, især for børn ældre end 6 år. Der er altså ekstrem stor sikkerhed for at en ligeligt delt bopæl er det bedste for barnet. Her spiller det også en rolle, at hvis faderen skal passe barnet halvdelen af tiden, så vokser hans engagement, og det skaber tættere kontakt mellem far og barn.

Den samlede oversigt giver nogle uventede konklusioner især m.h.t. at konfliktniveauet mellem forældrene ikke er afgørende:

Hos småbørn skader skiftevis overnatning hos far og mor ikke barnets tilknytning til moderen

De økonomiske forhold kan ikke forklare, at enlige forældre giver det dårligste resultat

At 7/7 ordningen er relativt god for barnet, har ikke noget at gøre med graden af forældrekonflikt

At barnet bevarer et godt forhold til begge forældre bevirker, at det ikke rammes af konflikt mellem forældrene

Hvis børnene oplever højt konfliktniveau mellem forældrene, så ændrer det ikke på at deleordning er bedre end enligt forældreskab

At forældrenes konfliktniveau er så højt, at de strides i en retssag, ændrer ikke på, at en deleordning er bedre for barnet end at bo hos kun én forælder.

Foredrag af Malin Bergström:
https://www.youtube.com/watch?v=gsI61tBHzkY&feature=youtu.be
(se især minuttal 11:05 – 14:40 og fra 22:38)

Forskningsoversigt:
https://www.su.se/polopoly_fs/1.261599.1450340833!/menu/standard/file/Barn%20i%20va%CC%88xelvis%20boende%20-%20en%20forskningso%CC%88versikt.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1

Linda Nielsens review:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2014.965578?src=recsys

Linda Nielsen: 10 surprising findings on shared parenting after divorce or separation
https://ifstudies.org/blog/10-surprising-findings-on-shared-parenting-after-divorce-or-separation

Del artiklen her: