EKSPERTISTISKE UENIGHEDER

coronavirus
Del artiklen her:

Af Thomas Aastrup Rømer. 

I dagens aviser [primo august – jf. links nedenfor] udspilles en faglig uenighed mellem eksperter, der mener, at man bør betragte corona som en influenza, og andre, som mener, at man bør intensivere smittekontrollen på forskellige måder.

1. Politiken

I Politiken kan man læse, at to fremtrædende eksperter, Søren Riis Paludan og Lone Simonsen, nu mener, at man bør behandle corona som en almindelig influenza. Paludan har hele tiden været på den kritiske fløj, men det er nyt, at Simonsen udtrykker sig så tydeligt.

Paludan mener, at man bør holde op med at fokusere på smittetal, eftersom der er så få, der dør af sygdommen. Angående risikoen for de såkaldte mutationer, siger han, at ”månen kan også falde ned i morgen”. 

Og Lone Simonsen siger: ”Nogle vil kun acceptere en meget lille risiko og kan ikke tolerere et eneste dødsfald med corona. Det betyder, at de allerede nu taler om tredje stik, og om vi skal vaccinere endnu yngre børn for at opnå flokimmunitet. Det er jeg ikke så vild med. Jeg hælder mere til, at nu har vi beskyttet dem, som er i høj risiko, og så kan vi lade epidemien køre”.

Politiken har også talt med professor Jan Pravsgaard Christensen, som er mere på den anden fløj, dvs. den biopolitiske ekstremisme. Han vil have 85% vaccinedækning og totalt smittefokus. Han siger, at der altid vil komme nye ”sårbare personer”. Han er med andre ord på ”månen”.
I karakteristisk Politiken-stil står han for ”at minde om” om det, som Paludan og Simonsen så må have glemt.

2. Berlingske

I Berlingske er en række andre eksperter helt på Pravsgaards måne.

Hans Jørgen Kolmos siger: 

”Jeg mener endda, at vi skal helt op mod 90 procent, der er fuldt vaccinerede. Hvis vi ikke når det, kan vi stå over for en udfordring. Det hele afhænger af, hvordan tingene udvikler sig. Hvis vi ser ældre og svækkede blive syge og indlagte, og smitten spreder sig meget, er vi nødt til at tage forholdsregler igen”. 

Kolmos siger også, at man ”ikke skal komme for sent”, hvilket er en slags kode for regeringens ekstreme forsigtighedsprincip, som jo i marts 2020 afløste proportionalitetsprincippet i dansk forvaltning. Det er biostatens formel, hvor Kolmos hele vejen igennem har været på den ekstreme fløj.

Professor Jes Søgaard er på samme side. Han forestiller sig, at der kommer ”nedlukninger til efteråret”, selvom der nok vil være lidt modstand. Søgaard spillede en meget uheldig rolle i foråret 2020, da han skrev, at hans fagfæller burde underordne sig Nedlukningens krav.

Søren Brostrøm lader til at være på samme hold. Han taler truende om, at smitten stiger til efteråret. Og han mener, at der skal stikkes en tredje gang. Det samme mener Jens Lundgren. Og Heunicke, som er tilbage fra ferien, er på førstedagen i gang med at få børnene vaccineret, selvom sygdommen er helt ufarlig for dem.

Et par politikere

Berlingske har også interviewet et par politikere:

Liselott Blixt fra DF væver lidt, men mener, at vi skal ”leve med corona mange år frem”. Her er der ingen rygrad. Blixt ville jo også have stemt for hasteloven om tvangstests på arbejdspladser tilbage i november 2020. Hun er som et siv. 

En anden ordfører, som har været med hele vejen, er den dybt radikaliserede Stinus Lindgreen fra det Radikale Venstre. Han ser frem til, at spildevandsanalysers ”smitteovervågning” vil holde epidemien under kontrol. Han vil vaccinere sig til flokimmunitet og taler om, at vi ”kun” vil se ”lokale nedlukninger”.

Og den konservative sundhedsordfører, Per Larsen, har, som nævnt i morges, indledt semestret med at tale for, at man opdeler skoleklasser i vaccinerede og ikke-vaccinerede.

Både Blixt og Lindgreen og Larsen er på ”månen”, for nu at blive i Riis Paludans vokabular. De er alle dybt integreret i Nedlukningen og bør efter min mening fratages deres ordførerskaber.

3. Kronik i Berlingske

Endelig er det værd at nævne endnu en ekspert, professor Thorkild Sørensen, som i en kronik i Berlingske taler for, at hele Nedlukningen kunne være undgået, hvis man blot have luftet lidt mere ud og brugt noget infrarød belysning. Det virker bedre end masker og håndsprit, fremgår det.

Han mener, at Nedlukningen er en ”antisocial strategi”, som giver ”voldsomme kulturelle modsætningsforhold”. Sin egen tilgang kalder han for en ”antiviral strategi”.

Det er meget interessant, selvom det også er lidt nørdet.

4. Konklusion

Alle eksperter, måske undtagen Riis Paludan, har købt den grundlæggende logik. Dvs. at de udvider deres smittekundskaber til samfundslivet som sådan. Denne universalisering af en reduceret smittestatistisk forskning til hele samfundet er en skændsel mod den syntese af videnskabelighed og demokrati, som er vores samfunds særkende. 

Men dejligt, at Lone Simonsen måske er ved at flytte sig lidt. Det vil være et væsentligt skifte, hvis det kan fastholdes, hvilket det dog næppe kan.

***

Links:

Politiken: https://politiken.dk/…/Professorer-g%C3%B8r-status-Vi… 

Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/smitten-vil-snart-stige…

Kronik i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/professor-saadan-kunne-vi…

Del artiklen her: