EFTER DOMMEN

Justice
Del artiklen her:

Af Stig Wørmer. 

Weekendavisen har en af landets bedste USA-korrespondenter. Han skriver ikke af efter The New York Times eller The Washington Post eller nøjes med CNN´s tilskårne og forhåndscensurerede USA-virkelighed. Nærmest en ener.

René Gummer kommenterer dommen 

René Gummer kommenterer dommen i Minneapolis. Han forholder sig til så arbitrær en størrelse som omstændighederne ved retssagen. Ikke kun de manges tilstedeværelse i gaderne ved bygningen, nævningenes og dommerens situation under formodet pres. Han skriver, at d. 20. april ikke var den bedste dag for politibetjenten eller for “den blinde retfærdighed” hos fru Justitia, da bystyret udbetalte en “absurd høj erstatning til Floyd-familien før retssagen overhovedet var begyndt”.

Han henviser til et kongresmedlem i Californien, der sagde: “Hvis det ikke er den rigtige dom, er vi nødt til at blive på gaderne. Være endnu mere aktive. Endnu mere konfronterende.” 

I parentes bemærket må dette være en eufemisme over den brandstiftelse, hærgninger, plyndringer og vold (omkring 24 drenge, flere børn), som urolighederne har afstedkommet. Det kan måske også læses som om, at dette kongresmedlem anbefaler sådanne “protester”? 

Et udtryk for den nye type af demokrati? 

Man skulle ikke tro, at kongresmedlemmet havde aflagt ed på at overholde forfatningen. Men det er måske et udtryk for den nye type af demokrati og retssikkerhed, som USA nu bevæger sig ind i?  

Nå, der skal nok mange appelsager til samt en tur i USA´s højesteret (der ikke fysisk befinder sig i Minneapolis), før den endelige udmåling af “åremål” finder sted……..

Gummer vover at skrive: “[Betjentens]liv er for evigt ødelagt, selv hvis han får en kortere straf end de 40 år, dommen kan koste ham. Fortjener han det? Selvfølgelig ikke, hvis man skal følge almindelig praksis og give dømte en mulighed for at komme på fode efter udstået straf”.

At tænke sig. Det skrev han faktisk! I øvrigt omtaler journalisten i artiklen den omfattende politibrutalitet i USA samt de sortes dirrende frygt for at blive standset selv af færdselspolitiet!

PS. Man skal nok ikke regne med prøveløsladelse for den dømte efter de sædvanlige regler. Politik, race og justits er en giftig cocktail i dagens Amerika.

Del artiklen her: