NewSpeek

DR. THORP, FØDSELSLÆGE OG GYNÆKOLOG, OM VACCINE-BIVIRKNINGER

Thorp
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Dr. James Thorp, amerikansk fødselslæge og gynækolog, fremlægger data, der understøtter det, som han og andre læger og sygeplejersker ser finde sted, nemlig en øgning i spontane aborter og andre graviditets- og fertilitetsrelaterede problemer siden ibrugtagningen af de eksperimentelle mRNA-indsprøjtninger.

Thorp, som har 42 års erfaring, har håndteret tusinder af højrisiko-graviditeter. Han er en af de læger, der på grund af, hvad han observerer indenfor sit område, på det skarpeste forlanger brugen af de nye såkaldte vacciner standset helt og øjeblikkeligt. 

På siden her kan man se bl.a. de pågældende data, som endnu engang hensætter mig i frustration over, at disse indsprøjtninger ikke for længst er blevet standset. Og her er et link til Thorps artikel.

274 graviditetsbivirkninger 

Pfizers egne forsøg viste, at der var et alvorligt problem (det var de data, man forsøgte hemmeligholdt, se artikel). Thorp skriver: The Pfizer FOIA documents were released to the public revealing that there were 274 pregnancy adverse events, of which 75 were “serious”. Og på dansk: De Pfizer-aktindsigtsdokumenter, der blev frigivet til offentligheden, afslørede, at der var 274 graviditetsbivirkninger, af hvilke 75 var “alvorlige”.

Belyser COVID-19-vaccinernes farlighed 

Dr. Thorp er gået i dybden med oplysninger fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), altså officielle tal fra det amerikanske indberetningssystem (altså ikke konspirationstal fra kugleskøre antivaxere). 

Som udgangspunkt har han set på indrapporteringer fra bivirkninger efter influenzavaccinerne og sammenholdt disse med de overvældende flere indberetninger efter COVID-19-vaccinerne.

Indberetninger til VAERS viser generelt kun toppen af isbjerget, nemlig ca. 1-10 % af det reelle problem. Ved at sammenligne med en anden vaccine, som er ligeså underrapporteret, belyser man COVID-19-vaccinernes farlighed uden at behøve at spekulere over omfanget af skader, der ikke indberettes.

   

Hjertestop forekommer 200 gange oftere 

Spontane aborter ser vi øget 50 gange, kromosomabnormiteter hos fostre oppe med 100 gange, misdannelser øget 50 gange, cystiske hygromer (også kaldet lymfangiomer) øget 90 gange, og hjertestop (fostret) forekommer 200 gange oftere efter COVID-19-vaccinen end efter influenzavaccinen – bare for at nævne et par af de horrible tal fra listen. 

Spørgsmålet er, hvad vi på længere sigt vil se vedrørende fertilitet, når det, som dr. Thorp betegner som alvorlig menstruationsabnormitet, er øget med 1000 gange i forhold til indberetninger fra influenzavaccinen.

I dette interview (fra 29:40) påpeger Thorp, at CDC og FDA’s standard for et statistisk faresignal er, når man registrerer en fordobling i tilfældene af en bestemt bivirkning. Ovenstående viser øgninger langt over det, så alle advarselslamper burde blinke hos de instanser, der har tilladt brugen af mRNA-indsprøjtningerne. 

Efterforskning og retsforfølgelse

Samtidig med at man helt standser brugen af mRNA-vaccinerne, bør man også, ligesom Ron DeSantis, guvernør i Florida, har gjort, indlede en efterforskning, der kan udmønte sig i retsforfølgelse af vaccineproducenterne og disses medsammensvorne i sundhedsbureaukratiet, medierne og det politiske system. 

Del artiklen her:
Exit mobile version