DER GIK FIRE ÅR, FØR MAN ERKENDTE, AT THALIDOMID HAVDE FORÅRSAGET MISDANNELSERNE HOS NYFØDTE

RyanCole
Del artiklen her:

Af Ole Gerstrøm, tidl. MF. 

Thalidomid – lægemidlet, der bevirkede misdannelser som manglende arme og ben på nyfødte – kom på markedet i Tyskland i 1957. I Danmark kom midlet i handelen i 1959, hvor det første rapporterede tilfælde af en misdannet nyfødt skete i 1961, og den første videnskabelige artikel om, at det var Thalidomid der forårsagede misdannelserne, kom i september 1961 i Tyskland. 

Sagen eksploderede først i tysk presse i november 1961, og midlet blev taget ud af handelen, også i Danmark. Men her blev sagen dysset ned og holdt hemmelig for offentligheden i flere måneder. De danske apoteker blev først orienteret den 30. december 1961 om, at præparatet var udgået, og landets læger blev først orienteret i midten af februar 1962. Det skete i en lille artikel i Ugeskrift for Læger, som var mærket med “Omtale i dagspressen frabedes.”

I Danmark har der formentlig været cirka 20 tilfælde af misdannede nyfødte. Der er kun seks kendte levende ofre i dag.  Flere lande udbetalte erstatning til ofrene for Thalidomid. I 1991 betalte Canada 80.000 dollars til hver af landets 125 ofre. Producenten Grünenthal undskyldte i 2012. I 2016 og 2017 bragte Jyllands-Posten en række artikler om lægemiddelskandalen. Dækningen blev starten på en proces, der Førte til, at de danske Thalidomid-skadede i 2017 omsider blev anerkendt af den danske stat – med 56 års forsinkelse. Og der gik altså fire år, før man fandt frem til, at misdannelserne hos nyfødte var forårsaget af Thalidomid.

Spørgsmålet er så nu, om der også skal gå fire år, før det anerkendes, om de fire eksperimentelle – og ikke endeligt godkendte covid19 vaxxer – medfører invaliderende skader. Som f.eks. komplikationer ved graviditet. Den amerikanske læge og patolog Ryan N. Cole har påvist, at det af vaxxerne fremkaldte spike protein, bl.a. skader livmoderen. Samt lever og hjerte.

Kilde: https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/08/the-spike-protein-vaccine-what-it-does-to-your-body-3592560.html   

Del artiklen her: