DEN LANGSOMME KATASTROFE

FamilyOfMan
Del artiklen her:

Af Thomas Hightower. 

Lige nu er vi vidne til en hurtig katastrofal pandemi, hvis følger er indlysende. Der findes imidlertid også katastrofer, som man har svært ved at bemærke, da forandringerne forløber over lang tid som f.eks. adskillige generationer.

Den store indvandring fra Afrika og Mellemøsten til Vesteuropa er en langsom katastrofe. Til at begynde med er forandringerne uhyre langsomme, men til sidst vil den lille bølge rejse sig som en tsunami.

Om få årtier vil befolkningssammensætningen i Danmark være så forandret, at den allerede udbredte tendens – ’stemmen med fødderne’ – er blevet til et presserende spørgsmål om apartheid eller segregation.

Jeg vil påstå, at denne langsomme katastrofe startede, da FN’s Menneskerettighedserklæring fra 1948 blev gjort universel og implementeret i nationale lovgivninger.

Family of Man

Den internationale fotoudstilling ”Family of Man” kan ses som et eksempel på, hvor udbredt den empatiske idé om den ”globale landsby” var i 1958. [1]

Den første oliekrise i 1973 forårsaget af arabisk olieboykot på grund af Vestens støtte til Israel (Yom Kippur-krigen skabte udbredt arbejdsløshed – også i Danmark, men de overvejende tyrkiske gæstearbejderne blev ikke sendt hjem – stik imod alle aftaler. Til gengæld blev der indført gæstearbejder/migrationsstop. [2]

I 1983 fik de radikale gennemført ”verdens bedste emigrationslov” under den borgerlige Schlüter-regering. Et fåtal af danskere, især gamle frihedskæmpere fra Dansk Samling, protesterende højlydt over denne lov, som permanent ville åbne Danmark som en ladeport for alle verdens værdigt trængende emigranter. [3]

I 1989 skrev den mexicansk-libanesiske forfatter og demograf, Eduardo Farah, dansk gift, nogle avisartikler med spørgsmålet: ”Er Europa ved at begå selvmord?” [4]

Eduardo havde belæg for sit varsel. Han havde levet i mellemøstlige samfund og kendte til langtidsvirkningerne af høje befolkningstilvækster. Hans advarsel blev selvfølgelig overhørt, selvom han slap for den allerede udbredte praksis at tilsvine anderledes tænkende med gamle, nazistiske gloser.

I løbet af en generation blev de omtalte 6000 tyrkiske gæstearbejdere til henved 45.000 bosiddende nydanskere. De voksede 7,5 gange (750%) på 30 år. [5] I den samme periode var antallet af etniske danskere skrumpet med ¾ (0,75 %). Det skyldes sen førstegangsfødsel, få børn samt legaliseringen af abort i 1973.

Hver femte baby i Danmark er nu af udenlandsk herkomst

Når en befolkningsgruppe vokser med omkring 3% hver generation, vil den være en tikkende bombe under den langsomt, svindende majoritet. Hver femte baby i Danmark er nu af udenlandsk herkomst. [6]

Det er ikke sikkert, at Danmark vil blive fossilfrit i 2050, men med matematisk præcision vil de oprindelige danskere på det tidspunkt være i mindretal. [7]

Det vil være nærliggende at tage de internationale konventioner til beskyttelse af nationale mindretal i brug for at legimitere et omgående stop af indvandring fra muslimske lande. [7]

Folketingsvalget i 2019 blev desværre et valg om varm luft i stedet for et valg om at forsvare den gamle, danske nation mod fjendtlig overtagelse.

Vi kan snart fejre 75-året for Danmarks befrielse fra nazismen. Nu er danskerne igen blevet pålagt af ’den talende klasse’ at overgive os uden kamp til en lige så totalitær ideologi. Denne gang tilsløret som religion. [8]

[1]https://da.wikipedia.org/wiki/The_Family_of_Man)

[2]http://www.historie-online.dk/temaer-9/indvandring-123/indvandringen-1960-73

[3] http://www.ole-hasselbalch.dk/onewebmedia/Fakta%20om%20Indvandringen.pdf

[4] https://danmark.wordpress.com/2009/10/22/europas-selvmord-artikel-af-mexikansk-libanesiske-forfatter-eduardo-farah/

[5]  http://www.dendanskeforening.dk/files/files/Danskeren%20oktober%201993%20Fakta%20om%20indvandringen.pdf

[6] https://denkorteavis.dk/2018/syriske-boernefoedsler-i-danmark-er-naesten-tidoblet-til-over-tusinde-paa-blot-fem-aar-nu-er-over-hvert-femte-nyfoedte-barn-i-danmark-af-udenlandsk-herkomst/

[7] https://danmark.wordpress.com/2008/09/22/fremskrivning-af-antallet-af-ikke-vestlige-i-danmark-i-aar-2020/

https://www.folketingstidende.dk/samling/19961/beslutningsforslag/B69/19961_B69_som_fremsat.pdf 

[8] https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2013/10/hidtil-bedste-bog-islamisme

Del artiklen her: