DEN GRØNNE OMSTILLING ER IKKE SPOR GRØN. DEN HANDLER OM KONTROL

GreatReset
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Den GRØNNE omstilling er det nye mantra. George Orwell var profetisk med sin roman ”1984”, hvori han lancerede begrebet nysprog, der vender op og ned på virkeligheden: Krig er fred, sandhed er løgn. 

Den ’grønne omstilling’ er således ikke spor grøn – farve-tillægsordet skal manipulere til at associere til noget positivt – eftersom denne FN-opfindelse, også kaldet Agenda 2030, er solidt plantet i skrækpropaganda og myten om, at jorden er ved at gå under. Jf. fx professor Johannes Krügers bog ”32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på – læs hvorfor, hvis du tør”, der burde være pligtlæsning for enhver beslutningstager i dette land.  

Faktisk viser omstillingen sig at være urentabel, når de økonomiske beregninger på fx elbilers miljøvenlighed foretages til bunds – fra frembringelse og produktion af de enkelte dele til endelig skrotning. Udfordringen – nej, problemet – er ikke klimaet, det er derimod miljøsvineriet med tonsvis af affald i gaderne, plastik i havene og fødevarer fulde af tilsætningsstoffer. For nu at nævne blot tre foreteelser ud af en stak.     

Omstillingen er en del af the Great Reset
Omstillingen er – ligesom identitetspolitikken (afskaf de to køn, sæt gruppe op mod gruppe) og migrationen (nedbryd de nationale grænser, de enkelte folkeslag & kulturer), og stedfortræderkrigen i Ukraine mellem US/UK og Nato – en del af the Great Reset, den store nulstilling, hvor den globalistiske elite (herunder EU-toppen) er i fuld gang med at fratage borgerne deres frihed under flaget:  Du skal intet eje, og du vil være lykkelig over det. Hm! Mon dog? Og gælder afskaffelsen af den private ejendomsret monstro også for Soros, Bill Gates, Fauci, Ursula von der Leyen,  Rockefeller og resten af billionær-slænget? 

What-to-do?
Lyder den designede fremtid, der inkluderer transhumanisme, ikke særligt tillokkende – what-to-do? Tja, begynd med at lukke for DR og TV2, få først og fremmest dine informationer i bøger og på alternative, ikke-statsstøttede platforme (fx NewSpeek, Snaphanen) og stem nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Ryger det, er de sidste rester af dansk suverænitet skyllet i Kattegat. 

Og stil dig selv spørgsmålet: Hvorfor er corona nærmest helt forsvundet ud af nyhedsdækningen til fordel for Ukraine-konflikten, som globalisterne gør alt for at optrappe? Kunne eskaleringen være – et hidtil succesfyldt – forsøg på at aflede opmærksomheden fra de mange ’vaccine’-skader? Og på at udløse så meget kaos (fødevaremangel og tomme hylder, energimangel og ingen varme), at vejen bliver yderligere banet for, at den globalistiske elites våde drømme om total kontrol via overvågning / digitalisering (digital valuta, digitale ’vaccine’pas og et social kredit system a la Kina) bliver omsat til virkelighed?  

(Kommentaren har været bragt i Nordjyske d. 29. april 2022). 

Del artiklen her: