DEN DANSKE INKVISITION

Verona
Del artiklen her:

Af Lars Hedegaard.

Engang var inkvisitionen noget, vi forbandt med spanske fangekældre og tortur i Vatikanet efterfulgt af brænding på bålet.
Nu er vi kommet godt med i Mette Frederiksen-land.

Steen Raaschou [bestyrer af bloggen Snaphanen, der som det første medie i Danmark forudså Sveriges nedbrud pga. uhæmmet massetilvandring] er blevet indkaldt til “personundersøgelse”, og hans advokat anbefaler ham at møde op.

Som Steen selv skriver:

“Kriminalforsorgen har indkaldt mig til en “personundersøgelse,” og min sagfører har rådet mig til at deltage, fordi “jeg gør så civiliseret et indtryk, at det kun kan gavne mig.” Jeg er nu ligeglad med, om jeg bliver straffet i en sag, jeg udelukkende opfatter som politisk forfølgelse, men jeg følger da advokatens råd, nu jeg har ham.

Undersøgelsen drejer sig om sociale- og sundhedsforhold, mulighed for resocialisering og fremtidig beskæftigelse, forhold til alkohol, stoffer og sindssyge og egnethed til samfundstjeneste.”

Steen er folkepensionist og ikke tidligere straffet, men er i adskillige måneder blevet forfulgt, fordi han har formidlet oplysninger om islam, som magthaverne ikke vil have frem.

Hvis andre af mine venner også skal undersøges, hører jeg gerne fra dem.

Den dag, de vil have mig til undersøgelse, må de komme og hente mig – og jeg agter at sætte mig til modværge.

Bare vi husker det

Politiske sager, som den, der kører mod Steen Raaschou, er ikke noget, politiet finder på. De adlyder ordrer oppe fra, hvilket vil sige Justitsministeriet og dermed justitsministeren.

Det er en politisk beslutning at slå ned på Steen, fordi han er ubekvem og forstyrrer den multikulturelle idyl, som magthaverne vil have danskerne til at tro på.
Sådan var det også med mine retssager for “racisme”. Enhver vidste, at jeg aldrig har været racist. Men nu så man en chance for at lukke munden på mig.
Det lykkedes ikke, og det vil heller ikke lykkes dem at kue Steen Raaschou.

Derimod har de haft held til at demonstrere råddenskaben i det danske retsvæsen.

Del artiklen her: