DEN BRITISKE REGERING VIL IKKE BENÆGTE, AT DET KAN VÆRE EN HADFORBRYDELSE AT FORTÆLLE OM SIN KRISTNE TRO

(Foto: Storbritaniens premierminister Theresa May)

Den britiske regring nægtede at svare på, om det kunne være en hate crime for kristne offentligt at erklære deres tro.

Kommentar af Ivan Dybdal

Den britiske regering nægtede at svare på, om det kunne være en hate crime for kristne offentligt at erklære deres tro.

Ytringsfriheden begrænses i stigende grad med love mod de, der udtaler sig negativt om andres tro. Det siges ikke direkte, men det er især islam, man ønsker at beskytte med hate speech love. Hate speech er objektivt set en både gernings- og offerløs forbrydelse. Paragafferne bruges til at ramme vantro på munden.

Problemet med disse hate speech love er, at de tager udgangspunkt i den, der føler sig krænket af en udtalelse. Offeret bestemmer ved at erklære sig krænket, at den er ulovlig. Det anerkender domstolene så efterfølgende, som tilstrækkeligt til at dømme for hate speech.

Noget utraditionelt rent juridisk, kan man mene, at man ikke på forhånd kan vide om det, man mener og siger, er kriminelt? Det er et spil om ord, hvor den altid krænkede som udgangspunkt har domstolene på sin side.

Ytringsfrihedens pris

Tanker er toldfrie, som ordsproget siger, men nu kan man blive dømt for at udtale dem. Ytringsfriheden, der har været under pres i årtier pga. islams fremgang i Europa, er nu yderligere truet af lovgivning, der skal lukke munden på de kulturkristne i vesten, når de protesterer over det, der sker.

Det har naturligvis fået både tilhængere af ytringsfrihed og Kristus til at reagere og spørge:

Kan det være en hadforbrydelse, at fortælle om sin kristne tro?

UKIP-overhusmedlem Lord Pearson af Rannoch siger, at da han rejste spørgsmålet i overhuset (House of Lords) ville regeringen ikke klart udtale, at kristne ikke kan retsforfølges blot for at fortælle om deres tro.

Lord Pearson: ”Jeg sagde til regeringen: Vil I ubetinget bekræfte, at en kristen, der siger, at Jesus er den eneste søn af den eneste sande Gud, ikke kan blive anholdt for hate crime eller en anden lovovertrædelse, hvor meget det end kan krænke en muslim eller nogen anden religion?”

Som svar på spørgsmålet sagde regeringens ledende talsmand (government whip) Baroness Vere af Norbiton: ”Mine herrer, jeg vil ikke svare på det sidste spørgsmål fra den noble gentleman”. Hun tilføjede, at den juridiske definition af hadkriminalitet har været den samme i de sidste 10 år.

Som svar på et spørgsmål fra Premier Christian Radio, sagde Lord Pearson, at regeringens afvisning af at svare var “temmelig enestående” og “gør én meget bekymret“.

Han sagde, at den nuværende definition af hate crime, som er betinget af, om offeret føler sig fornærmet, var “idiotisk” og det krævede, at loven blev tydeliggjort.

Rettroende muslimer føler sig helt sikkert fornærmede af kristendommen og vores tro på, at Jesus er den eneste sande Guds eneste Søn“, tilføjede han.

Han sagde også, at der bruges dobbelte standarder for, hvordan hate speech lovene anvendes for henholdsvis kristendom og islam:

Du kan sige, hvad du har lyst til om jomfru Marias fødsel, miraklerne og om Jesus Kristus’ opstandelse, men så snart du siger: Come on! er islam virkelig fredens religion, som den hævder at være, så bryder helvede løs

Kilde:Catholic Herald 14 Dec 2017

Kilde:Premier UK News & Radio ( hør interview, hvor Lord Pearson bliver interviewet om spørgsmålet til regeringen i overhuset, om hvorvidt det at erklære sin kristendom, kan være en hate crime i UK)

Lord Pearson til EXPRESS 12. december 2017:

”Vi er bekymrede for ytringsfriheden. Dette er en del af en generel eftergivenhed overfor aggressiv islam af regeringen.” sagde han. “Det fjerner vores ytringsfrihed og det er fordi, vi skal bøje os for islam og muslimer og af misforstået politisk korrekthed. Mellem 2015 og 2016 blev der rejst 15.442 sigtelser et rekord stort antal sigtelser om hadforbrydelser.”

Hate speech er en hadforbrydelse i UK. Britain First ledere sigtet er  for hate speech

Nordirland. Paul Golding, 35, blev anklaget for at bruge truende, fornærmende og nedsættende ord eller adfærd under en tale han holdt i Belfast sidste sommer.

Hans kollega i Britain First’s ledelse, Jayda Fransen, 31, mødte i retten ligeledes anklaget for Hate Speech i forbindelse med bemærkninger, hun fremsatte på et Northern Ireland Against Terrorism møde i Belfast i august.

PS. Hate Speech sigtelserne mod Britain First fik verdens opmærksomhed, da USA’s præsident Donald Trump støttede Jayday Fransen og tweetede til den engelske premierminister, Theresa May, og klagede over at UK med disse Hate Speech love begrænser ytringsfriheden især for at beskytte mod omtale af den muslimske terror. Læs artiklen her i NewSpeek

En burger-og pølsevogn ejer ved The Ships Galley i Penrith, Cumbria, blev sigtet for en hadforbrydelse efter at have talt anti-islam til kunde 

Foto: Pølsemand Jim Gardiner, 73, der blev dømt for hate speech i England for at tale nedsættende om muslimer.

Anmelderen (kunden) sagde: Jeg var fuldstændig slået ud over det, fordi jeg kun bad om en pølsesandwich. 

 Den rasende kunde, hr. Palmer, anmeldte pølsemanden til politiet for hate speech og

Jim Gardiner, blev dømt for hate crime, fordi han talte nedsættende om muslimer overfor en kunde i sin burger-og pølsevogn. Kunden var ikke selv muslim, men anmeldte ham alligevel til politiet for hate speech.

Da han blev forhørt af politiet sagde Jim Gardine:”Muslimer er ved at overtage magten og de hader kristne”

Jim Gardiner blev idømt en bøde på £127 med et tillæg på £30 og desuden dømt til at betale kunden/anmelderen £50 i erstatning. Derudover skulle han betale £620 I sagsomkostninger.