”DE” HAR FORSØGT SIG FØR, OG DE VIL FORSØGE IGEN – HVIS VI IKKE MEGET SNART STOPPER DEM

DavidMartin
Del artiklen her:

Erik Refner, senior.

Der er meget stærke indicier for, at ”de” før har forsøgt at reducere verdens befolkning. ”Useless eaters” kaldte Henry Kissinger dette ”unyttige overskud”, som han mente, at verden sagtens kan være foruden. 

Hvem ”de” er, har du formentlig en ligeså god mening om som jeg. [Pateren har på NewSpeek givet et bud for godt et år siden, læs her]  

I 2009 hed den valgte metode ”svineinfluenza”. Imidlertid lugtede befolkningen og en den gang mere vågen journaliststand lunten, og ”deres” angreb blev stoppet ret så hurtigt. 

En del mennesker døde dog af de efter sigende hurtigt fremstillede og distribuerede vacciner. Mange narkolepsi-ramte lider stadig efter vaccinerings-komplottet. 

I Sverige blev en del, især unge mennesker, ramt, og de venter stadig på, at staten skal udbetale dem en lille erstatning som kompensation for dens uhørt aggressive vaccinations-kampagne.

Annika Linde, tidligere stats-epidemiolog
Den daværende svenske stats-epidemiolog bar navnet Annika Linde. Hun var sat til at lede slagets gang ved et eventuelt udbrud af en epidemi/pandemi.
Man må formode, at hun derfor var den person, som vidste mest om epidemier, deres farlighed, udbredelse og bekæmpelse.
Hun viste da også straks sin elegante handlekraft. Stort set hver eneste dag fortalte hun i medierne en stadig mere skrækslagen befolkning om den meget nærliggende risiko for deres snarlige død, hvis ikke de lod sig vaccinere. 

I et interview med Ulf Elfving, Sveriges Radio den 16. oktober 2011 kom hun med et ganske overraskende svar på Elfvings lidt naive spørgsmål: Blev du egentlig selv vaccineret? 

Svaret fra den ledende stats-epidemiolog lød i retning af: Nej da – jeg er aldrig blevet vaccineret imod influenza, det ville bare ødelægge mit eget immunforsvar, som er meget bedre end hvad nogen vaccine kan præstere. 

Annika Lind viste sig med disse kloge ord at være blandt dem, som vidste allermest om epidemier og vaccinationer.
Desværre afslørede hun ikke i nødens stund sin viden overfor sine medborgere. Dem anbefalede hun derimod igen og igen at gøre, hvad hun må have vidst ikke var til deres eget bedste. 

Hvorfor mon? 

Hvordan gik det lige med ’pandemien’?
Vores frygt synes at være ligeså stor som vores hukommelse kort, for hvordan var det nu lige det gik med denne svineinfluenza-’pandemi’?

Ikke mange uger inde i ’pandemien’ begyndte medierne at tvivle på, om de i hast fremstillede vacciner nu også var den bedste løsning. Ballonen fik sin første store og ulappelige revne med overskriften i The New York Times: ”Swine Flu Program is Halted in 9 States as 3 Die after Shot”.

Hva’beha’r!

Vaccinations-flodbølgen måtte stoppes fordi tre – jeg gentager TRE – mennesker var døde efter at være blevet vaccineret imod svineinfluenza. 

Og ja, det er virkelig bekymrende, at vi dør af de vacciner, som vi får at vide vil redde os. Og ja, naturligvis er det sund fornuft og det eneste ansvarlige straks og uden tøven at stoppe vaccinationer, som slår mennesker ihjel.

Hurtig fremspoling til juli 2021
Hurtig fremspoling til i dag, juli 2021, hvor det kan konstateres, at den fejl ”de” tidligere begik ved ikke at få købt medierne i god tid, nu er blevet korrigeret.  Derfor skriver ingen i de statsstøttede propagandamedier om følgende:  

Hvor mange er egentlig døde som følge af disse injektioner, som går under betegnelsen covid-vacciner? I parentes bemærket husker du sikkert fra din skolelærdom, at du er immun – ofte resten af dit liv – når du er blevet vaccineret. Endvidere at du umuligt kan smitte andre med den sygdom, som du er vaccineret imod.

Så vidt så godt. D. 23. juni 2021 viste EudraVigilance – den europæiske database over bivirkninger fra covid-injektionerne – at i 27 europæiske lande, er 15.472 døde, og 1,5 millioner har fået bivirkninger. Ca. 750.000 af disse bivirkninger er alvorlige. 

Frit, frejdigt og officielt tilgængeligt for alle er der alene i Europa registreret – ikke 3 som i 2009 – men 15.472 dødsfald som følge af covid-injektionerne. 

Ingen såkaldt ansvarlig har endnu løftet røsten for at få disse injektioner stoppet. Injektionerne kører stadig som på samlebånd og med stadig større belønninger til alle børn og voksne, som villigt blotter venstre skulder og modtager dødssprøjten.

Propaganda-pressen og politikerne tager sig formentlig godt betalt for at fortælle os, at dette er helt normalt. Skåret over læsten:  Er du dum eller hvad? Du forstår vel, at ingen vaccine er uden bivirkninger.

Ingen blandt disse mennesker synes åbenbart at ’covid-vaccinationerne’ skal stoppes øjeblikkeligt. 

Trykket på befolkningerne bliver hårdere
Dette er ikke bare tilfældet i Skandinavien, men overalt i den vestlige verden. Trykket på befolkningerne bliver i stedet stadig hårdere. I USA, England, New Zealand, Canada og Australien proklamerer myndighederne endog, at de vil indføre tvungne vaccinationer ”en nål i enhver arm” eller som præsident Biden har udtrykt sig:  Vi vil gå fra område til område, fra det ene nabolag til det andet, ofte fra dør til dør, og vi vil banke på hver eneste dør for at få folk vaccineret. 

Tror du, at vores politikere snart vil udstede lignende dekreter om tvangsvaccination af dig? Indtil videre har vi i Vesten fulgt samme drejebog, så chancen for den snarlige fremtid synes ganske god.

Hvis de virus-troende skulle miste troen
Politikere, journalister statsaflønnede af alle afskygninger er ligeså bange som de til dato mere end 3 millioner corona-injicerede danskere. Men de er bange af en helt anden grund og bestemt ikke for en indbildt virus-fare.
Nej, de er bange for, at klistret mellem deres bagdel og taburetterne skal forsvinde, hvis de virus-troende skulle gå hen og miste troen. 

Måske findes der et eller andet sted endnu blot én rigtig journalist, bare én enkelt empatisk politiker, som vover at risikere job, sin hårdt tilkæmpede position og anseelse og som med sin gennemtrængende røst vil råbe ud over alverden, hvad Dr. David Martin siger i denne samtale med Dr. Reiner Fuellmich:  

Her er den sørgelige, men usminkede ironi. Jeg rejste disse spørgsmål allerede i begyndelsen af 2002 efter miltbrand (anthrax) skræmmekampagnen.
Tragedien er, at vi i dag befinder os i en verden, hvor flere hundrede millioner mennesker bliver injiceret med et giftstof, som patentmyndighederne, den medicinske verden og FDA (ifølge deres egne kliniske standarder) har slået fast
ikke er en vaccine.
Ved at benytte sig af udtrykket “vaccine” udsætter de hundredvis af millioner for, hvad vi allerede i 2005 vidste var og er et biologisk våben. 

Lidt senere i samtalen: Der findes ikke nogen alfa -, beta -, gamma- eller delta-variant. Det er svindel, et middel hvormed de desperat søger at få folk til at ændre sig og acceptere noget, de ellers aldrig ville have accepteret.”

Klippet, som findes ca. 1:10:00 inde i videoen, burde være tilstrækkeligt til at sætte lavinen i gang. 

 

*** 

PS: Det er ingen hemmelighed, at Google løbende samarbejder med efterretningsbureauerne. Google er NSA-underleverandør og ’Google Earth’ blev lanceret ved brug af CIAs spion-satellitnetværk. 

Det er velkendt at deres chefer kommer og går hos DARPA. Efter 6. januar Capitol-begivenheden brugte FBI Googles lokaliseringsdata til at overvåge deltagerne alene med brugen af deres gmail-adresse og smartphone-login.
Dette burde være en kraftig påmindelse om, at blot at bære en sporingsenhed (mobiltelefon) med et google-login, selv om SIM-kortet er fjernet, i great-reset-æraen kan betyde forskellen mellem din frihed og en orangefarvet fangedragt. 

– Tyler Durden – ”Google’s Intelligence Agency”

Del artiklen her: