NewSpeek

CONFIRMATION BIAS

KlimaMyter
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

I Johannes Krügers bog “32 myter om klimaet, du ikke skal hoppe på” bringes et interessant eksempel på den forstokkede bedrevidenhed, som forhindrer et stort flertal af mennesker i at ændre holdning, når de præsenteres for evidens, der klart modbeviser deres allerede etablerede forståelse af et emne.

Krüger beretter om en lærer, der gav udtryk for, at han simpelthen ikke ville læse Krügers tidligere udgivelse “Klimamyten – et opgør med tidens CO2-panik”, fordi han ikke ønskede at ændre sit syn på den såkaldte klimakrise.

En problematisk blokering

Som videnskabsjournalist har jeg i 15 år beskæftiget mig med hypoteser, der går imod mainstream-videnskaben, og genkender derfor mentaliteten hos den pågældende lærer. Det hører dog til sjældenhederne, at holdningen er udtrykt så direkte. Udtalelsen forklarer, hvorfor det er så svært at trænge igennem med informationer, der kontrasterer alment accepterede “sandheder”.

Havde jeg ikke stiftet bekendtskab med den britiske psykiater Iain McGilchrists forskning i hjernehalvdelenes forskellige egenskaber, ville jeg have tænkt, at læreren, som Krüger nævner, da er en slem idiot. Men confirmation bias – “bekræftelsesbias”, må jeg minde mig selv om, er en egenskab i venstre hjernehemisfære, og som vi alle til en vis grad lider af.
For visse særligt hårdt ramte, eksempelvis den omtalte lærer, udgør egenskaben imidlertid en problematisk blokering, der reelt forhindrer, at man via erfaring, research og skeptisk “forholden sig til” kan blive klogere.

Læsere af NewSpeek må nødvendigvis tilhøre den lille gruppe af danskere, som ikke lider så meget af conformation bias. Jeg vil gætte på, at NewSpeeks læsere har ændret standpunkt på flere felter, da de ellers næppe ville læse artiklerne på dette nyhedsmedie, som jo igen og igen udfordrer de alment accepterede såkaldte facts.

Viden er som flydende beton

Confirmation bias er det ultimativt største problem, når det kommer til forsøget på at afsløre falske videnskaber og narrativer og etablerede “sandheder”, der har nedfældet sig i folks bevidsthed, sådan som vi ser det med fx klimahysteriet. Viden er som flydende beton, der nemt hældes ind i hjernen, men som lynhurtigt størkner og efterfølgende er forbistret svær at få ud igen og erstattet med ny viden.

At man fx har evidens for, at mRNA-vaccinerne er farlige og ineffektive, og at så at sige alle dele af det officielle corona-narrativ var bygget på usandheder, er ganske underordnet. De mennesker, man forsøger at komme i dialog med, besidder ganske enkelt ikke ønsket om at ændre standpunkt, og det er i den forbindelse fløjtende ligegyldigt, om deres syn på sagen kunne tænkes at være baseret på usandheder.

Det er lettere at narre folk

end at overbevise dem om,

at de er blevet narret.

Mark Twain

… så verden kan blive et bedre sted

Mit ønske for 2023 er, at flere må blive helbredt for deres confirmation bias, så vi kan få åbnet dialogerne om alle de vigtige ting, der til menneskehedens bedste bør diskuteres uden forbehold og på daglig basis – ikke mindst de seneste 3 års begivenheder – så verden kan blive et bedre sted.

Del artiklen her:
Exit mobile version