BREAKING NEWS: EN DØDSENSFARLIG SYGDOM

Rossiter
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

‘Pludselig-voksendød-syndrom’ (sudden adult death syndrome) er et fænomen, der på mystisk vis er opstået indenfor det sidste år til halvandet. Jeg formoder, at denne betegnelse på en dødsårsag er inspireret af det, vi alle har hørt om, nemlig vuggedød, som jo betegnes ‘sudden infant death syndrome’. Jeg formoder også, at når man finder det nødvendigt at have et dækkende navn for dette fænomen, så er det, fordi antallet af disse uforklarlige dødstilfælde pludselig er blevet betragteligt.

Cause unknown 

Og ja, tænk engang! I delstaten Alberta i Canada er ‘ukendt årsag’ (cause unknown) nu den hyppigst forekommende dødsårsag. Begge betegnelser – ‘pludselig-voksendød’, og ‘ukendt årsag’ – er indlysende nok netop ikke kausale forklaringer, men betegnelser på noget, man ikke forstår. Bør det ikke vække interesse for en dybere undersøgelse, når fænomenet ses hyppigere og hyppigere?

CauseUnknown

Unknown causes of death i Alberta, Canada

Fx ses det nu i et omfang aldrig før observeret, at sportsfolk over hele verden falder om med hjertestop. Disse er i bedst tænkelig fysisk form, og det er derfor en undersøgelse værd at prøve at kortlægge den eller de mulige årsager til dette fænomen.

Hverken relevante myndigheder eller de etablerede medier synes villige til at indlede en efterforskning omkring det eksploderende sygdoms- og dødsfænomen hos yngre veltrænede mennesker. 

Denne video giver et fint overblik over, hvor udbredt problemet er, og den giver også et bud på, hvad den ultimative årsag til problemet kunne være. Der er produceret mange andre gode videoer om dette emne, men jeg vil fremhæve denne, da det er nogle af mine personlige (og veluddannede) venner og samarbejdspartnere, Brian og Wayne Rossiter, som jeg har respekt for og tillid til, der har produceret den.

Del artiklen her: