NewSpeek

ALT KAN (MIS)BRUGES, NÅR HADET SKAL HOLDES I KOG

Trump
Del artiklen her:

Af B. Bune Smith.

I Berlingske d. 22/2 er der med NYTimes som kilde en to-spalter lang artikel “Efterretningsfolk advarer Kongressen: Rusland arbejder for at få Trump genvalgt”, angiveligt ved  at blande sig i Demokraternes interne valg og præsidentvalget; det samtidig med at man  i Washington Post læser en noget anden udlægning, nemlig at Bernie  Sanders var blevet informeret om, at russerne på forskellig måde ville blande sig i Demokraternes interne valg for at støtte ham, og at såvel præsidenten som Kongressen var blevet informeret derom. 

To meget forskellige udlægninger fra to medier, som i hvert fald i forhold til Trump ikke plejer at være ret uenige, jf. de citater fra begge, som vi er blevet diverteret med i flere år.

Jeg vil meget nødig beskylde Berlingske for at være uvederhæftig, men den forskel i tolkningen af russisk indblanding, hvor kun den ene gengives, nemlig den der er negativ over for Berlingskes hadefigur, Trump, virker ikke som en helt troværdig fremstilling.
   At russerne foretrækker parteigenosse Sanders, siger næsten sig selv, også efter Berlingskes beskrivelse af hans bryllupsrejse, og skulle han tabe til Biden, har de jo Trump i baghånden og kan stadig bruge alle troldefabrikkernes produkter.

(Læserbrevet er blevet afvist af Berlingske)

Del artiklen her:
Exit mobile version