3 SVENSKERE LUKKER DET HALVE AF DANMARK. GRÆNSEKONTROL?

Det halve af Danmark er sat i stå, efter at svenske kriminelle er kørt ind i Danmark. […]